Bijna driekwart werknemers heeft belangstelling voor eenmalige uitkering bij pensionering

Driekwart heeft interesse in bedrag ineens bij pensionering

Bijna driekwart van de werknemers heeft interesse in een bedrag ineens als zij met pensioen gaan. Dat blijkt uit de NN Bedrag Ineens Barometer Q1 2021. Van alle deelnemers aan het onderzoek wil 22% ook echt gebruik gaan maken van de mogelijkheid om maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde pensioen in een keer te laten uitbetalen. Opvallend is wel dat slechts 16% van de werknemers weet dat deze mogelijkheid vanaf 1 januari 2023 bestaat. De 60-plussers zijn beter op de hoogte van de nieuwe pensioenregels, maar ook in deze groep is de kennis nog niet erg groot.

Bedrag ineens niet bekend, wel interessant
Slechts 16% van de deelnemers aan het onderzoek van NN is op de hoogte van de mogelijkheid een bedrag ineens op te nemen als zij na 1 januari 2023 met pensioen gaan. Van de totale groep deelnemers, die bestaat uit mensen tussen 16 en 67 jaar die minimaal 16 uur in loondienst werken en pensioen opbouwen via hun werkgever, vindt bijna driekwart het een interessante optie. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat slechts 32% het idee meteen aantrok, terwijl 41% eerst geïnformeerd moest worden over de mogelijke bestedingsdoelen voor de interesse gewekt was. Hoewel de belangstelling vrij groot lijkt te zijn, zegt maar 22% van de deelnemers daadwerkelijk gebruik te gaan maken van het bedrag ineens.

Om een goed inzicht te krijgen in de kennis en interesses van werknemers die hun pensioen naderen, is een extra groep 60-plussers ondervraagd. Bij deze groep is de bekendheid twee keer zo groot als bij de jongeren: 33% weet ervan. Bij deze deelnemers is de interesse met 54% veel minder: 21% is meteen geïnteresseerd en 33% na het horen van de mogelijke bestedingsdoelen. Slechts 13% zegt een bedrag ineens te willen ontvangen.

Mogelijk negatieve gevolgen bedrag ineens
Zowel van de totale groep als van de groep 60-plussers ziet ongeveer de helft de mogelijke nadelen van het bedrag ineens. Zij geven aan op de hoogte te zijn van het risico dat ze over dat bedrag meer belasting moeten betalen. Ook is het hun duidelijk dat het toekomstige maandelijkse pensioen lager wordt als ze een deel van hun pensioenopbouw direct laten uitkeren. Een kleine groep ziet vooral de voordelen van het bedrag ineens.

Wat gaat men met het geld doen
Bij de totale groep deelnemers is vooral reizen een populair bestedingsdoel (43%). De 60-plussers noemen dat niet als optie. Zij besteden het geld liever aan het aanpassen van hun woning (16%) of schenken het aan de (klein)kinderen (22%). Verder zijn beide groepen vrij eensgezind: het aflossen van de hypotheek is een veel genoemd doel (39%) en eerder (gedeeltelijk) stoppen met werken is een wens van 24% van de deelnemers.

Werknemers zijn niet bewust met pensioen bezig
Uit het onderzoek blijkt dat mensen niet heel erg met hun pensioen bezig zijn. Naarmate ze ouder worden, groeit het bewustzijn wel. Annemieke Visser-Brons, directeur Pensioen bij Nationale-Nederlanden: “Wij merken dat de complexiteit van ons pensioenstelsel leidt tot desinteresse en uitstelgedrag. hierdoor maken werknemers keuzes niet bewust of helemaal niet. De onbekendheid met de nieuwe regels versterkt dit. Uit het onderzoek blijkt dat 43% van de werkenden wel heeft gehoord van het pensioenakkoord, maar weinig tot niets weet van de inhoud. Een vijfde van de werkenden heeft er zelfs nog nooit van gehoord. Hier valt voor pensioenuitvoerders en adviseurs nog een slag te maken.”

Het nieuwe pensioenstelsel geeft de deelnemers meer keuzevrijheid. De vraag is echter of mensen wel voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden en de gevolgen van hun keuzes. “Straks kunnen deelnemers hun pensioen beter afstemmen op hun eigen situatie en wensen. Maar dan moeten ze de voors en tegens van hun pensioenkeuzes wel kunnen afwegen. We zien nu dat veel deelnemers de keuzes niet kennen of snappen. En dan ondernemen ze meestal ook geen actie. Daarom is een goede keuzebegeleiding door pensioenuitvoerders en adviseurs cruciaal. Dat geldt zeker voor het bedrag ineens”, aldus Visser-Brons.

Bron: NN

GEEN REACTIES