SIVI lanceert kennisplatform voor onbemenste toepassingen

SIVI lanceert kennisplatform voor onbemenste toepassingen
© Gerd Altmann - Pixabay

Een module voor het afsluiten van een reisverzekering, een webservice voor de acceptatie van een autoverzekering, of een digitaal advies rond AOV. Het zijn allemaal voorbeelden van volledig geautomatiseerde toepassingen bij de bediening van de eindklant of adviseur. SIVI, het kennis- en standaardisatie-instituut voor de financiële dienstverlening, introduceert een online kennisplatform voor borging van de kwaliteit van deze Onbemenste Toepassingen.

Binnen de financiële dienstverlening maken steeds meer partijen gebruik van dergelijke toepassingen. Het betreft lang niet altijd geavanceerde AI-technologie maar nadrukkelijk ook ‘gewone’ software. Maar hoe weten we of het allemaal veilig is, of we voldoen aan de wettelijke kaders en of we systeemfouten kunnen herstellen? Uiteindelijk is de eindklant of adviseur de dupe als een onbemenste toepassing niet goed functioneert, waarbij de aanbieder van de toepassing zich heel wat ellende en reputatieschade op de hals kan halen.

Klantbelang
Borging van klantbelang bij de inzet van technologie is een belangrijke verantwoordelijkheid van de sector als geheel. Met de introductie van het online kennisplatform rond de kwaliteit van onbemenste toepassingen binnen de financiële dienstverlening wil SIVI de sector helpen om hieraan invulling te geven.

Het kennisplatform bestaat uit de eerder geïntroduceerde Online Checklist Onbemenste Toepassingen (Checklist-OT) en de Online Kennisbank Kwaliteit Onbemenste Toepassingen. Later dit jaar voegt SIVI hier nog een Online Forum aan toe, om de interactie tussen geïnteresseerden te faciliteren.

– De Checklist-OT is bedoeld voor alle partijen binnen de financiële dienstverlening die geheel geautomatiseerde (onbemenste) toepassingen of deeltoepassingen aanbieden, of gaan aanbieden. Van aanbieder, tot adviseur, tot softwareleverancier. De Checklist-OT biedt inzicht in hoe een organisatie omgaat met belangrijke thema’s als wet- en regelgeving, technologische risico’s, testen, herleidbaarheid en monitoring. De Checklist-OT levert geen kwalificatie van ‘goed of fout’ maar geeft een gestructureerd overzicht van de belangrijkste risico’s en helpt bij het inhoud geven aan het mitigeren van deze risico’s. De Checklist-OT is ontwikkeld in samenspraak met deskundigen uit de sector en wetenschappers. Het afgelopen jaar is er ervaring mee opgedaan door ruim vijftien partijen, waaronder Achmea, Athora, ANVA, CCS en Voogd & Voogd.

– De Kennisbank Kwaliteit Onbemenste Toepassingen bevat verwijzingen naar relevante informatie en ontwikkelingen binnen de thema’s die in de Checklist aan de orde komen. Daarnaast bevat de kennisbank een overzicht van gerelateerde initiatieven. De kennisbank helpt mensen op weg rond de verschillende onderwerpen en draagt daarmee bij aan kennisopbouw binnen de sector.

Bron: SIVI

GEEN REACTIES