Betaaldag krijgt boete van 2 miljoen euro

AFM heeft het bedrijf van Betaaldag via een boete haar megawinst op flitskredieten over 11 maanden afhandig gemaakt.

Een en andermaal heeft Findinet aandacht geschonken aan de schandalige praktijken van Betaaldag en soortgelijke ondernemingen. Zij maken gebruik van acute geldnood van consumenten. Die kunnen tegen hoge (vaak verborgen) kosten tijdelijk een klein geldbedrag lenen.

De aanbieders proberen zich te houden aan de maximaal voorgeschreven rente, maar bewandelen andere wegen om extra geld uit de zak te kloppen. Dat gebeurt in de vorm van torenhoge boetes bij te late terugbetaling, of door een kostbare ‘garantstelling’ dat afgegeven wordt door een gelieerd bedrijf.

Betaaldag is een handelsmerk van Technicolor Dreamcoat B.V., voorheen genaamd Friendly Finance B.V. De AFM heeft dit bedrijf op 12 juli 2013 een boete opgelegd van 2 miljoen euro. Dat is het bedrag dat het bedrijf in een periode van 11 maanden (op een omzet van € 3,8 mln) aan winst boekte.

De boete is gebaseerd op het feit dat Friendly Finance van 10 juni 2011 tot en met 2 mei 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning.

Consumenten konden via de website www.betaaldag.nl van Friendly Finance snel geld lenen tegen hoge kosten. Ze konden alvast een deel van hun loon dat nog niet was uitbetaald (een zogenoemde loonvordering) verkopen aan Friendly Finance.
AFM constateerde dat het bedrag dat Friendly Finance betaalde voor dit stukje loon aanzienlijk lager was dan de werkelijke waarde hiervan. Friendly Finance betaalde bijvoorbeeld € 200 voor een loonvordering van € 250. Als de consument eenmaal zijn loon had ontvangen, moest hij de loonvordering binnen één werkdag aan Friendly Finance betalen. Bij te late betaling was hij een contractuele boete verschuldigd.

De AFM: “Het gaat om een zeer ernstige overtreding. Met het aanbieden van de flitskredieten heeft Friendly Finance forse bedragen verdiend. Over de periode van ongeveer elf maanden bedroegen haar inkomsten circa € 3,8 miljoen, waarvan een winst overbleef van meer dan € 2 miljoen. Friendly Finance heeft die bedragen verdiend ten koste van financieel kwetsbare consumenten, die voor het flitskrediet – op jaarbasis – vaak honderden procenten aan kosten verschuldigd waren. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.”

GEEN REACTIES