Belastingstelsel op de schop

De Studiecommissie Belastingstelsel, ingesteld door de minister en staatssecretaris van Financiën heeft een rapport uitgebracht waarin zij haar visie geeft op mogelijke herzieningen. De commissie pleit niet voor een grote stelselwijziging met bijvoorbeeld een vlaktaks, een loonsomheffing of een ondernemingswinstbelasting, maar zoekt de verbeteringen in het huidige systeem.

Verbreding en verlaging

"De laatste decennia is een aantal keren de grondslag van de inkomsten- en vennootschapsbelasting verbreed onder gelijktijdige verlaging van de tarieven. Dit is goed voor de economische efficiëntie van het belastingstelsel en zorgt voor vereenvoudiging.

Deze trend moet daarom worden voortgezet:

  • Evalueer alle grondslagversmallers met als insteek: “afschaffen, tenzij”.
  • Beëindig in ieder geval al:
  • de giftenaftrek,
  • de levensloopregeling,
  • de spaarloonregeling,
  • de fiscale oudedagsreserve,
  • het pensioen in eigen beheer,
  • het extra heffingsvrij vermogen voor kinderen en ouderen in box 3.

Ook KEW moet verdwijnen

"Stop met overstimuleren van vreemd vermogenfinanciering", aldus de commissie. "Het huidige belastingstelsel kent op een aantal plekken een stimulans om te veel met vreemd vermogen te financieren. Zoals de recente crisis heeft laten zien zorgt dit voor grote risico&acutes in ons economisch stelsel.  Deze stimulansen zijn vooral te vinden in het eigen woningdossier en de winstbelasting voor vennootschappen. Deze stimulansen kunnen op de volgende wijze worden aangepakt:

  • Verminder maximale financiering van vreemd vermogen van de eigen woning door afschaffing van de kapitaalverzekering/spaarrekening/beleggingsrecht eigen woning. Tevens zou naar analogie van de bijleenregeling de hypotheekschuld kunnen worden gesaldeerd met het box 3-vermogen. Deze maatregel bevat een prikkel tot schuldaflossing doordat hij voorkomt dat hypotheekrenteaftrek wordt genoten terwijl wel aflossingscapaciteit in de vorm van ander vermogen beschikbaar is. Ook kan worden gedacht aan het inbouwen van een plafond voor het in aanmerking te nemen schuldbedrag.
  • Introduceer een vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting. Dit zorgt voor een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen en zorgt er in combinatie met een vermogensbijtelling tegelijkertijd voor dat buitenlandse overnames van Nederlandse ondernemingen met geleend geld minder aantrekkelijk worden.

Hypotheekrenteaftrek

De commissie wil langzaam stoppen met "de overmatige subsidie op de eigen woning" en langzaam toegroeien naar een belastingheffing in box 3 gecombineerd met een vrijstelling. "Dit zorgt ervoor dat de overstimulering van de eigen woning wordt beëindigd, terwijl tegelijkertijd de tarieven in de inkomstenbelasting flink kunnen worden verlaagd."

GEEN REACTIES