Secondant#2 verschenen

Het tweede nummer van Secondant is verschenen. In dit nummer: Rekening houden met de woongeschiedenis van verdachten kan bijdragen aan een betere opsporing van misdrijven. Daders blijken namelijk na een verhuizing nog vaak hun oude woonomgeving op te zoek Secondant is een tijdschrift over criminaliteitspreventie voor professionals. Het wordt uitgegeven door het CCV en verschijnt vijf maal per jaar. Het tijdschrift stelt zich ten doel betrokkenen op het brede terrein van criminaliteitspreventie en veiligheid te ondersteunen en te informeren over kennis en ontwikkelingen op hun vakgebied.Secondant biedt achtergronden, trends en praktijkgerichte informatie. Daarnaast wil het deskundigheid bevorderen en nieuwe ideeën genereren. Met als hoofddoel: bijdragen aan de implementatie van initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van criminaliteitspreventie.

GEEN REACTIES