ASR hervat inkoop eigen aandelen

ASR verwacht groei op alle verzekeringsonderdelen

ASR Nederland hervat de inkoop van gewone aandelen voor een bedrag van € 24,3 miljoen. Dit is het resterende bedrag aan in te kopen aandelen ASR, en maakt onderdeel uit van het aandeleninkoopprogramma dat op 19 februari 2020 werd aangekondigd en gestart.

In februari kondigde ASR de start aan van een aandeleninkoopprogramma van € 75 miljoen. Dit programma is tijdelijk opgeschort na een oproep hiertoe van DNB en de Europese toezichthouder EIOPA in april dit jaar i.v.m. de coronapandemie. Nu beide toezichthouders hebben aangegeven het gebruikelijke toezicht te hervatten, kondigde bestuursvoorzitter Jos Baeten bij de presentatie van de halfjaarcijfers aan dat het programma weer wordt opgestart. De inkoop van eigen aandelen startte op 10 september 2020 en eindigt uiterlijk 14 oktober 2020.

De inkoop van eigen aandelen valt binnen de machtiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASR die verleend is aan de Raad van Bestuur op 20 mei 2020. ASR zal te zijner tijd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuring vragen om de ingekochte aandelen in te trekken. Op basis van de openingskoers van € 30,00 per 9 september 2020 en het bedrag van € 24,3 miljoen als uitgangspunt bedraagt het aantal in te kopen aandelen circa 808.929.

ASR heeft een onafhankelijke broker aangesteld voor de uitvoering van het inkoopprogramma. De exacte timing van de aankopen wordt onafhankelijk en zonder inmenging van ASR door deze broker bepaald. De uitvoering van de inkoop is afhankelijk van marktomstandigheden.

Bron: ASR

GEEN REACTIES