Allianz komt met cyberclausule in zakelijke polissen

copyright Pixabay

Verzekeraar Allianz gaat in zakelijke polissen helderheid bieden hoe schade als gevolg van een cybergebeurtenis is gedekt.

Schade als gevolg van een cyberincident is gedekt onder de (zakelijke) polis met inachtneming van de polisvoorwaarden, eventuele bijzondere/speciale voorwaarden en overige bepalingen op het polisblad. Dat meldt verzekeringsmakelaar Cascade in haar maandelijkse nieuwsbrief. De schaderisico’s waar Allianz op doelt, staan in de zakelijke markt bekend onder het fenomeen ‘silent cyber risks’. In de zakelijke markt ontstond in de afgelopen jaren onrust over het ontbreken van voorwaarden in bijvoorbeeld brand- en technische verzekeringen ten aanzien van dekking van schade door cyberincidenten. De vrees bestond dat, wanneer de schade wel moest worden vergoed, dit zou kunnen oplopen tot zeer hoge bedragen.

Er gingen daarom stemmen op om duidelijker te communiceren naar klanten. Onder meer Lloyd’s of London stelde dat aan zakelijke klanten expliciet moet worden duidelijk gemaakt of cyberschade bij ‘reguliere’ zakelijke polissen wel of niet is gedekt. Een aantal verzekeraars pakte vervolgens de handschoen op, waaronder AIG en Allianz.

Allianz komt daarom nu met een cyberclausule voor de Nederlandse klanten. Volgens Cascade gaat het om een clausule op alle polissen voor zakelijke brand-, transport-, AVB- en technische verzekeringen. ‘De clausule moet slechts duidelijkheid verschaffen, want zij heeft geen invloed op de dekking: het sec cyberrisico (bijvoorbeeld bedrijfseconomische schade die ontstaat door een cybergebeurtenis) was al niet verzekerd op deze producten. De clausule gaat toegevoegd worden per hoofdpremievervaldatum’, aldus Cascade in de nieuwsbrief.

De clausule heet CYBER en heeft als inhoud: “Schade die het gevolg is van het gebruik, ongeoorloofd of niet, van een computer, of in het algemeen van elk computersysteem, computersoftware, kwaadaardige codes, een computervirus of enig ander elektronisch systeem is niet verzekerd, behalve als dit leidt tot een verzekerd evenement zoals beschreven in de polis(voorwaarden) en/of aanvullende clausules.” Bij een AVB geldt dan bijvoorbeeld dat zaak- of personenschade van derden als gevolg van door cyber ontregelde productieprocessen gewoon gedekt zijn. Bij een gebouwenverzekering is het risico dat brand ontstaat als gevolg van een cybergebeurtenis gedekt, evenals inbraakschade (bij goederen en inventarisverzekering) als gevolg van een hack die de alarminstallatie heeft uitgeschakeld.

Wenst de klant het cyberrisico toch te verzekeren (Cascade acht dat naar eigen zeggen overigens in veel gevallen raadzaam) dan kan hij kiezen voor een cyberverzekering. Dit product kan vooralsnog alleen provinciaal afgesloten worden.

GEEN REACTIES