Aanhoudende groei verwacht bij premievolume ziekteverzuim

Aanhoudende groei verwacht bij premievolume ziekteverzuim
© Pixabay

De schademarkt groeit met 3,2% in 2019; binnen de inkomensmarkt is ziekteverzuim de snelst groeiende branche. Dit meldt Baken Adviesgroep in twee nieuwe marktrapporten.

De groei van de schademarkt over 2018 kwam uit op 4,8%. Voor 2019 wordt een groei van 3,2% verwacht, aldus het Marktrapport Schade 2019 van Baken Adviesgroep. Het premievolume in de motorbranche groeide in 2018 met 5,7% en bereikte een omvang van €5 miljard. De branche is daarmee goed voor 38% van de schademarkt.

De premieverhogingen van de afgelopen jaren hebben een belangrijke rol gespeeld in de volumegroei. Nu de resultaten in de motorbranche verbeteren, lijken deze grote premieverhogingen voorbij. Samen met een afvlakkende groei van het wagenpark leidt dit de komende jaren tot een verwachte stijging van 4% van het premievolume.

Het totale aantal personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s stijgt in 2019 naar verwachting 1,6%, tot 9,6 miljoen voertuigen. Het aantal bestelauto’s doorbreekt dit jaar voor het eerst de 900.000 en verwacht wordt dat deze groei zich doorzet. Het aantal personenauto’s groeit een stuk minder hard. Elke maand van 2019 kent een lager aantal nieuw verkochte personenauto’s dan vorig jaar. Afnemende verkoop van personenauto’s wordt veelal geassocieerd met een terugval in de economische groei.

Inkomensmarkt
Op de inkomensmarkt is ziekteverzuim de snelst groeiende branche, meldt het Marktrapport Inkomen 2019. Het premievolume steeg in 2018 met 6,6% tot €1,3 miljard. Voor 2019 wordt een groei van 5,6% verwacht en voor de komende jaren gemiddeld 4,8%.

Het ziekteverzuimpercentage stond in het eerste kwartaal van 2019 op 4,7%, dat is het één na hoogste niveau sinds 2003. Kwartaal 1 kent echter over het algemeen een hoger percentage: kijken we naar het gemiddelde over 4 kwartalen (jaartrend), dan lijkt de stijging in de rest van het jaar af te vlakken.

De inkomensmarkt als geheel groeit minder hard dan verwacht, rond de 2,2%. In de vorige raming van Baken Adviesgroep van maart werd nog een groei van 3,8% verwacht.

De stagnatie in de AOV-markt houdt aan. In 2018 bedroeg de daling van het premievolume 1,1%. Over 2019 wordt verwacht een daling van 0,8% verwacht. Richting 2021 zal de krimp naar verwachting stoppen door het groeiend aantal zelfstandigen. Ondanks dat de AOV-dekkingsgraad laag is en geen duidelijk opwaartse trend laat zien, leidt het toenemend aantal zelfstandigen tot een lichte groei van circa 0,5% in 2021.

VOV
Voor de langere termijn wordt gemeld dat zowel bedrijven als adviseurs problemen voorzien met de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering (VOV). Dit nieuwe product verschijnt vanaf 1 januari 2020 op de ziekteverzuimmarkt. Binnen het MKB worden er vraagtekens gezet bij de mogelijke schommelingen in de premie en het verplicht wisselen van Arbodienst.

Bron: Baken Adviesgroep

GEEN REACTIES