Akkerbouwers maken voorzichtige draai naar andere gewassen

pixabay

Beter iets anders telen dan een dure verzekering, zullen veel akkerbouwers na het dramatische 2018 hebben gedacht. Er is dan ook een verschuiving gaande in de gewassenteelt.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat akkerbouwers voor een deel afscheid zijn gaan nemen van de teelt van snijmais. Het aantal hectare dat voor de teelt van dit gewas wordt gebruikt daalde afgelopen jaar namelijk behoorlijk, met maar liefst 9% naar 187.429 ha. De betreffende akkerbouwers wilden de toch enigszins traumatische beelden van 2018 met compleet verdorde maisvelden niet nog een keer beleven. Ook bij de suikerbieten daalde het oppervlak aanzienlijk, met 7% naar 79.206 ha wat waarschijnlijk te maken heeft met de forse waterbehoefte van het gewas.

De brede weersverzekering werd iets goedkoper door meer subsidie en een lagere schadedrempel. Het aantal boeren dat bij de RVO een aanvraag doet voor een tegemoetkoming, stijgt daardoor weliswaar wat (200 meer in 2019, tot ruim 1.900), maar de meeste boeren vinden de verzekering nog altijd te duur.  Zij kozen er daarom voor om op hun grond voor een deel andere gewassen te gaan telen dan snijmais en suikerbieten.

Bij veel andere gewassen steeg namelijk het teeloppervlak. In de eerste plaats bij andere maissoorten zoals korrelmais en de zogeheten ‘Corn cob mix’. Maar ook bij tarwe, gerst en andere graansoorten steeg het aantal beteelde hectares. Verder besloten akkerbouwers om vaker aardappelen en zaai-uien op hun grond te telen. Vanaf 2017 steeg bij aardappelen het teeloppervlak met 3% naar 167.613 ha en bij zaai-uien met bijna 9% naar 27.594 ha.

Qua productie was 2019 een veel beter jaar dan 2018. Even dreigde afgelopen jaar net zo dramatisch te worden met een extreem droog voorjaar en recordtemperaturen in het begin van de zomer. Maar na de weersomslag in augustus konden akkerbouwers opgelucht ademhalen. Wel bleef bij een aantal gewassen de oogst nog achter bij 2017 zoals bij mais, aardappelen, suikerbieten en uien. Bij graan, gerst en andere graansoorten was de oogst zelfs hoger dan 2017.

GEEN REACTIES