De behoefte van mkb-werkgevers aan pensioenadvies is groot, heel groot

De behoefte van mkb-werkgevers aan pensioenadvies is groot, heel groot
© Pixabay

Meer dan de helft van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf maakt zich zorgen over de gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord. Zes op de tien verwachten negatieve effecten door stijgende lasten. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Aegon. De behoefte aan voorlichting is groot. Enno Wiertsema, directeur van Adfiz, voorziet topdrukte voor pensioenadviseurs.

Het onderzoek van Motivaction werd gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Flitscongres van Aegon, afgelopen vrijdag, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Thema was het nieuwe pensioencontract.

In Nederland bouwen een miljoen werknemers pensioen op bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling (ppi). De pensioenpremie, die voorheen leeftijdsgebonden was, wordt in het nieuwe stelsel voor iedereen en voor alle contracten gelijk. Daardoor bouwen werknemers boven de 45 jaar straks minder pensioen op met de premie die ze nu betalen.

De nieuwe regeling, die de sociale partners vorig jaar overeenkwamen na negen jaar onderhandelen, leidt op zichzelf niet tot hogere kosten. Maar de compensatie om de al afgesproken hoogte van de pensioenen na te komen wél. De vraag wie voor die kosten opdraait, bleef op het congres onbeantwoord. Andere vragen die aan de orde kwamen: hoe lang moet de invoeringsperiode van het nieuwe stelsel duren? En hoe moet er over de transitie gecommuniceerd worden met de deelnemers? De termijn waarbinnen het pensioenakkoord concreet uitgewerkt moet zijn, lijkt wél duidelijk. De sociale partners verwachten dat de nieuwe regeling vóór de zomer klaar is.

Grote lijnen zijn duidelijk
De behoefte aan informatie over het nieuwe pensioenstelsel onder mkb-werkgevers is groot. Een derde zegt het akkoord überhaupt weinig tot niets en de rest heeft vooral vragen. Aegon-directielid Wim Hekstra, onder meer verantwoordelijk voor het pensioenbedrijf, verwacht dat werkgevers een groter beroep gaan doen op adviseurs. “Het initiatief ligt bij hen. De grote lijnen van het pensioenakkoord zijn duidelijk, dus werkgevers en hun adviseurs kunnen zich nu al voorbereiden op het nieuwe stelsel.”

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat HR-managers heldere informatie zoeken om op het eigen intranet te kunnen plaatsen. Een kwart van de werkgevers geeft aan medewerkers in de gelegenheid te stellen een individueel gesprek te voeren met een adviseur.

Voorzichtige inschatting
Enno Wiertsema maakte voor het congres een voorzichtige inschatting van het werk dat pensioenadviseurs te wachten staat. Wanneer alle mkb-werkgevers een adviseur inschakelen voor de transitie, zijn er volgens zijn berekening 2,1 miljoen adviesuren nodig. Dat is anderhalf keer(!) zoveel als alle pensioenadviseurs in Nederland gezamenlijk op jaarbasis kunnen leveren (1,45 miljoen adviesuren), nog afgezien van hun overige werkzaamheden.

GEEN REACTIES