AFM vraagt reacties op toezichtagenda 2015

Op basis van analyse van externe ontwikkelingen zet de AFM in 2015 de negen bestaande toezichtthema’s voort.

Deze thema’s zijn:

  • Productaanbieders stellen het belang van de klant centraal
  •  Kwaliteit van financiële dienstverlening is beter
  • Kwaliteit van vermogensopbouw is beter
  •  Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend
  • Pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte en risico’s van pensioen
  • De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog
  • De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig
  •  Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel
  • Schadelijk gedrag en financiële criminaliteit nemen af

De plannen voor 2015 zijn ten opzichte van 2014 aangepast naar aanleiding van de gesignaleerde marktontwikkelingen.

Er wordt onder meer extra ingezet op toezicht op financiële dienstverlening aan zakelijke partijen, accountantsorganisaties en kapitaalmarkten. Ook besteedt de AFM in 2015 bijzondere aandacht aan de brede onderwerpen ‘gedrag en cultuur’, technologische ontwikkelingen en inzicht in consumentengedrag.

.
Planning

De AFM bespreekt de concept-Agenda op 27 oktober met het Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties. In dit panel participeren organisaties van ondernemingen, consumenten en beleggers. In december wordt de definitieve Agenda naar het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd voor goedkeuring. Ook publiceert de AFM dan de verdere uitwerking van de plannen voor 2015 met specifieke activiteiten.

Geef uw mening

De AFM werkt de komende tijd verder aan de plannen. Zij hoort graag wat marktpartijen vinden van deze plannen. Reactie tot 4 november per e-mail naar de AFM: focus@afm.nl. De AFM zal deze reacties publiceren, tenzij aangegeven wordt dat de afzender hierop geen prijs stelt

GEEN REACTIES