(Findinet) AFM publiceert leidraad Zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer

AFM onderzocht bij 13 (bank)beleggingsondernemingen de kwaliteit van beleggingsadvies en vermogensbeheer. рOp een aantal gebieden is ruimte voor verbetering.с

Dit kan vooral door beter inzicht te krijgen in de klantsituatie en de doelstelling van de klant en die nadrukkelijker in de dienstverlening te betrekken.

In de leidraad ‘De klant in beeld: Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer’ geeft de AFM beleggingsondernemingen en -adviseurs hiervoor verschillende handreikingen.

De leidraad heeft betrekking op beleggingsdienstverlening aan klanten die niet kwalificeren als professionele beleggers. In 2012 wil de AFM hierover verder in gesprek gaan met marktpartijen en aandacht vragen voor de kwaliteit van de dienstverlening.

De AFM verwacht dat beleggingsdienstverlening de komende jaren ingrijpende veranderingen zal doormaken.

Beleggingsondernemingen doen er verstandig aan na te denken over de verschillende vormen van dienstverlening die zij aanbieden en de toegevoegde waarde die ze klanten kunnen en willen bieden.

Deskundigheid adviseurs

Uit de onderzoeken blijkt, aldus AFM, dat de focus van de deskundigheid bij veel beleggingsondernemingen primair ligt op het beleggen. Bij het ontwikkelen van vakbekwaamheid van adviseurs krijgen vaardigheden om de klant tijdens het inventarisatieproces goed te leren kennen en de klant goed te informeren minder aandacht. Dit terwijl de manier waarop de adviseur informatie inwint van invloed is op de volledigheid en de diepgang van de beleggingsdienstverlening. Als beleggingsondernemingen hier meer aandacht aan besteden, dan kunnen zij daarmee de kwaliteit van de dienstverlening verder vergroten.

Adviseur voert beleggingsbeleid uit

“Een passende dienstverlening begint bij een goed doordacht beleggingsbeleid. Dit beleggingsbeleid bevat onder andere de criteria voor selectie van financiële instrumenten. Vervolgens is het belangrijk dat het beleid in de praktijk wordt toegepast en dat adviseurs dit hanteren bij de advisering van hun klanten. Bij die advisering moet de adviseur beoordelen of de kenmerken van de geselecteerde en beschikbare instrumenten aansluiten bij de klant. Een aantal financiële instrumenten brengt bijzondere risico’s met zich mee. De klant moet deze risico’s kunnen en willen dragen.”

Concrete en meetbare doelstellingen van de klant

“Om een passende beleggingsoplossing te kunnen adviseren heeft de adviseur allereerst een compleet inzicht in de klantsituatie nodig. De meeste klanten willen een doel realiseren met beleggen. Soms heel concreet, soms een hoger rendement dan een spaarrekening. Dat doel moet centraal staan bij het advies. Het complete klantbeeld heeft de adviseur nodig om een bij de klant passend advies te kunnen geven.”

GEEN REACTIES