Aegon schoot tekort in informatie over woekerpolissen. Eerdere compensatie niet afdoende

Aegon schoot tekort in informatie over woekerpolissen. Eerdere compensatie niet afdoende

Aegon is ernstig tekort geschoten in de informatievoorziening aan haar klanten met een Koersplan, Vermogensplan en Fundplan. Dat is de belangrijkste conclusie van de rechtbank in haar uitspraak van 28 juni in de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon.

Met name over de kosten verbonden aan de beleggingen (TER) en de kosten in verband met de overlijdensrisicoverzekering zijn klanten niet goed geïnformeerd. Er is geen wilsovereenstemming bereikt over de hoogte van de kosten. Aegon heeft eenzijdig de hoogte van deze kosten bepaald en dat is ontoelaatbaar.

De vereniging ziet in de uitspraak van de rechtbank een duidelijke oproep aan partijen om met elkaar in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. De vereniging roept Aegon dan ook op om net als verzekeraar Allianz haar verantwoordelijkheid te nemen en in overleg te treden over een tegemoetkomingsregeling om te voorkomen dat dit dossier nog jaren onnodig blijft voortslepen.

Voor het product Fundplan zonder garantieregeling gaat de uitspraak van de rechtbank het verst. De folder die Aegon in de periode 1994 tot medio 1998 voor Fundplan gebruikte was misleidend. De zogenaamde eerste kosten werden volgens de rechtbank door Aegon ingehouden zonder dat daar een contractuele grondslag voor was en zullen volledig moeten worden terugbetaald. Verder heeft Aegon klanten niet goed geïnformeerd over de afkoopwaarde, beleggingskosten, wijzigingskosten, termijnopslagen en de overlijdensrisicopremie. Voor al deze kosten geldt dat er geen wilsovereenstemming is bereikt en dat partijen daarover met elkaar om de tafel zullen moeten.

Stichtingsakkoord
In de afgelopen zes jaar heeft Aegon de kosten waar nodig al naar een redelijk niveau gebracht met het Stichtingsakkoord van 2009. Ook heeft Aegon, samen met stichting Koersplandewegkwijt, sinds 2011 drie regelingen opengesteld voor klanten met een Koersplan of een soortgelijk product, zoals Vermogensplan. Hiermee is ook de hoogte van de premie van de overlijdensrisicoverzekering al op het bedoelde redelijk niveau gebracht. Maar het feit dat Aegon klanten met een Koersplan of Vermogensplan eerder heeft gecompenseerd, betekent volgens de rechtbank niet dat er geen schade meer is.

Aegon gaat de uitspraak bestuderen en verwacht binnen zes weken een nadere reactie te kunnen geven.

Bron: Woekerpolis.nl, Aegon

GEEN REACTIES