Sector kan reageren op conceptadvies EIOPA voor de SCR review

Sector kan reageren op conceptadvies EIOPA voor de SCR review

In juli en augustus kan de sector reageren op het eerste conceptadvies van EIOPA voor de SCR Review, de evaluatie van de standaardformule voor het Solvency II-kapitaalvereiste. Dit meldt De Nederlandsche Bank.

De Solvency II-regelgeving schrijft voor dat de standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste in 2018 geëvalueerd wordt. Hiertoe heeft de Europese Commissie twee verzoeken om advies gestuurd aan EIOPA. In december heeft EIOPA informatieverzoeken verstuurd aan verzekeraars en toezichthouders. Dit heeft geleid tot een eerste concept van het consultatiedocument voor deze evaluatie. DNB waardeert dat veel Nederlandse verzekeraars de informatieverzoeken hebben ingevuld. DNB maakt zich in de evaluatie sterk voor de erkenning van de NHG voor hypotheekleningen en voor een evaluatie van LAC DT.

Het consultatiedocument ligt eind juni ter akkoord voor aan de EIOPA Board of Supervisors. Vervolgens kan de sector er in juli en augustus commentaar op geven. EIOPA stuurt haar definitieve voorstel in oktober 2017 naar de Europese Commissie. Een tweede consultatiedocument volgt later dit jaar en wordt in februari 2018 verstuurd aan de Europese Commissie.

Bron: DNB

GEEN REACTIES