Aegon gaat actie ondernemen tegen ongelijke beloning mannen en vrouwen

Aegon ziet operationeel resultaat in eerste kwartaal stijgen met 20 procent

In de nieuwe cao van Aegon zijn afspraken gemaakt over het wegnemen van ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Aegon belooft voor 1 februari 2019 onderzoek te doen naar de huidige beloning van mannen en vrouwen. Als er sprake is van ongelijke beloningen, onderneemt Aegon hierop actie in overleg met de centrale ondernemingsraad en het regieteam (waar FNV Finance onderdeel van uitmaakt).

Het is voor vakbond FNV de eerste cao waarin met een werkgever hierover een afspraak wordt gemaakt. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘Aegon verdient een pluim dat ze dit nu zelf als eerste gaan regelen. Een mooie stimulans voor andere bedrijven om mannen en vrouwen gelijk te belonen. Helaas is het ook hard nodig om een wet met sancties te krijgen, zodat er een verplichting is om te bewijzen dat je vrouwen en mannen gelijk beloont.’

Niet-objectieve factoren
Vrouwen werkzaam bij verzekeringsorganisaties verdienen gemiddeld 13,3% minder dan mannen. Wanneer wordt gekeken naar loonverschillen binnen dezelfde functiegroep, dan daalt het beloningsverschil tot 0,2% tot 3% in het nadeel van vrouwen. Dit concludeerde het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek eind 2017. Deze verschillen zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan zogeheten niet-objectieve factoren zoals onderhandelingsresultaten, te hoge of lage inschaling van het aanvangssalaris, speciale regelingen en maatwerk bij fusies en reorganisaties.

4,5% loonsverhoging
In de cao van Aegon zijn verder afspraken gemaakt over een structurele loonsverhoging van 4,5% voor de ruim 3.500 medewerkers, door te voeren in de komende twee jaar. Tevens wordt – met terugwerkende kracht – de eigen bijdrage van de pensioenpremie verlaagd met ruim 1%. Fred Polhout, cao-onderhandelaar FNV Finance: ‘Een voor de sector mooie loonsverhoging. En door de pensioenpremieafspraak voelen medewerkers in hun portemonnee als het ware een extra loonsverhoging.’

Generatiepact
De cao-partijen (behalve FNV Finance zijn dat De Unie en CNV Vakmensen) hebben met Aegon bovendien afgesproken om in de komende maanden een generatiepact verder uit te werken. Polhout: ‘In deze regeling kunnen oudere werknemers minder gaan werken met behoud van een volledige pensioenopbouw. Een mooie kans om oudere werknemers op een goede, gezonde manier aan het werk te houden en meer ruimte te bieden aan jongere werknemers.’

Akkoord sociaal plan
Ook bereikte FNV Finance en de andere vakbonden een onderhandelingsresultaat over vernieuwing en verlenging van een sociaal plan bij de Aegon. Hierin staan afspraken over werkgelegenheid, duurzame inzetbaarheid en een transitievergoeding.

Het sociaal plan en de cao hebben een looptijd van 2 jaar, van 1 juli 2018 tot 1 juli 2020. FNV Finance legt de resultaten binnenkort voor aan de leden.

Bron: FNV

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES