Verzekeraars moeten beloningsmaatstaven personeel m/v beter documenteren

Verzekeraars moeten beloningsmaatstaven personeel m/v beter documenteren
© Pixabay

Vrouwen werkzaam bij verzekeringsorganisaties verdienen gemiddeld 13,3% minder dan mannen. Wanneer wordt gekeken naar loonsverschillen binnen dezelfde functiegroep, dan daalt het beloningsverschil zienderogen tot 0,2% tot 3% in het nadeel van vrouwen. Dit concludeert het College voor de Rechten van de Mens in een onderzoek naar beloningsverschillen bij vier verzekeraars met in totaal 18.940 medewerkers. Vorige week, op internationale vrouwendag, werd het rapport gepresenteerd voor Human Resource-medewerkers van verzekeringsbedrijven.

Het CBS voert sinds 2008 elke twee jaar een grootschalig onderzoek uit naar het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in Nederland: de ‘loonkloof’. In 2014 was de loonkloof bij het bedrijfsleven 20% en bij de overheid 10% (CBS, 2016). Uit alle onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd en waarin verschillende variabelen zijn betrokken, blijkt dat altijd een loonverschil ten voordele van mannen overblijft dat niet verklaarbaar is door de gemeten objectieve kenmerken.

Slechts mondjesmaat heeft onderzoek plaatsgevonden waarbij op brancheniveau. Na een onderzoek in ziekenhuizen en op hogescholen is in 2017 onderzoek gedaan naar de verzekeringsbranche.

Speciale regelingen
Ook bij verzekeraars blijkt de hogere beloningsaanwas bij mannen voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan niet-objectieve factoren. De onderzoekers noemen dit niet-neutrale beloningsmaatstaven. Dat zijn bijvoorbeeld onderhandelingsresultaten, te hoge of lage inschaling van het aanvangssalaris, speciale regelingen en maatwerk bij fusies en reorganisaties. Deze niet-neutrale salarisaanwas is, met uitzondering van de laagste functiegroep, in alle functiegroepen hoger voor mannen. Een groter deel van hun salaris is ook toe te schrijven aan de toepassing van niet-neutrale maatstaven en zij ontvangen ook hogere bedragen als gevolg van niet-neutrale beloningsmaatstaven.

Het lastige is dat juist de niet-neutrale beloningsmaatstaven slecht gedocumenteerd worden in de personeelsdossiers. De inschaling na fusie of reorganisatie is vaak niet duidelijk of wordt niet vastgelegd. Overgangsregelingen, -compensaties en arbeidsvoorwaardelijke afspraken zijn vaak niet transparant. Dat wil niet automatisch zeggen dat de werkgever onjuist handelt of dat beloningsonderscheid optreedt, melden de onderzoekers, maar de werkgever loopt dan wel risico. De onderzoekers bevelen verzekeraars aan om deze factoren beter vast te leggen.

Wetsvoorstel
Vorige week presenteerden SP, GroenLinks, Pvda en 50PLUS een wetsvoorstel waarmee organisaties met meer dan vijftig werknemers verplicht worden aan te tonen dat bij hen sprake is van gelijk loon voor gelijk werk. Deze organisaties zouden dan elke drie jaar cijfers moeten aanleveren over het salaris van de werknemers. Andere landen, zoals Duitsland en IJsland, namen al eerder wetgeving aan om ongelijke beloning tegen te gaan.

Bron: College voor de Rechten van de Mens

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES