VNAB: verzekeraars reageren te traag bij accordering polis

Een aantal verzekeraars reageert te langzaam bij het accorderen van polisversies of het opvragen van polisversies of andere documenten, stelt de VNAB.

In het protocol Administratieve Ondertekening Polisdocumenten (AOP) is afgesproken dat verzekeraars een reactietermijn van maximaal vijf dagen hanteren voor een akkoord, afwijzing of andere reactie. Dit ongeacht of een verzekeraar ‘leider’ of ‘volger’ is. Het VNAB-bestuur streeft naar eigen zeggen naar een tijdigheidsscore van 95%, met andere woorden: ten minste 95% van alle reacties moet binnen de norm van vijf dagen gegeven zijn.

Uit statistieken van april en mei blijkt echter dat deze 95% niet gehaald wordt. De gemiddelde reactietermijn blijft steken op 74%. De VNAB wijt dit in het bijzonder aan een aantal verzekeraars die slecht scoren. Van de verzekeraars die maandelijks meer dan 100 verzoeken kregen (in totaal 16 partijen) haalden zes in mei het markgemiddelde van 74% niet. Bij sommige verzekeraars werd zelfs maar bij veertig procent van de verzoeken binnen de vijf dagen gereageerd.

De VNAB stelt impliciet dat deze trage verzekeraars onvoldoende aandacht besteden aan tijdige accordering en dat in de wisselwerking met de makelaars de bal vaak bij deze verzekeraars ligt. De praktijk laat volgens de VNAB zien dat, wanneer dagverwerking als uitgangspunt wordt genomen, trage verzekeraars snel verbeteringen kunnen realiseren. ‘Wanneer de eerste achterstand weg is, geven deze verzekeraars aan dat het gemakkelijker is om ‘bij te blijven’ en overzicht te houden. Dit is terug te zien in lage openstand bij deze partijen.’

De VNAB geeft verder als tip aan verzekeraars om, in het geval een polis nog niet akkoord is, altijd via het e-ABS-systeem te reageren. Op die manier is duidelijk wat er eventueel aan de hand is. Daarnaast hoeven volgverzekeraars volgens de VNAB niet altijd te wachten op de leider. Aan makelaars wordt geadviseerd om te zorgen voor een nette aanlevering, om zo onnodige vragen te voorkomen en om de berichten van verzekeraars op e-ABS goed te volgen.

GEEN REACTIES