´Intermediair vooruitstrevend in eigen professionalisering´

De eerste peiling op samenvooruit.nu toont een vooruitstrevend intermediair waar het de eigen professionaliteit aangaat, luidt de analyse van Adfiz. De negen stellingen over professionalisering van integriteit, deskundigheid en samenwerking in de keten kr Het deelnemende intermediair toont weinig terughoudendheid waar het de bereidheid te komen tot vergaande professionalisering aangaat. Zo steunt ruim 60% stellingen over de wenselijkheid van een periodieke integriteitstoets en het nut van trainen met integriteitsdilemma´s. Ook zo?n 60% ziet ruimte competenties als luisteren en doorvragen te verbeteren. Ruim 90% erkent dat niemand specialist in alle stijlen kan zijn, en kiest in voorkomende gevallen voor het inhuren van (super)specialisten of doorverwijzing.De samenwerking in de keten zal volgens de samenvooruit-respondenten ingrijpend veranderen. Ruim 80% ziet daar voor een modern intermediair primair de rol van inkoper. Ruim 60% acht daartoe toegang tot het volledig productaanbod, inclusief banken en direct writers, wenselijk. En ruim 90% stelt aanbieders in de toekomst sneller en scherper af te zullen rekenen op prestaties op gebied van bijv. prijs/kwaliteit van het product, operationele performance, schaderegeling en financiële soliditeit.Herpositionering De komende weken staat een tweede peiling open over het thema herpositionering in de keten, aan de kant van de klant. Negen nieuwe stellingen over de betekenis van die herpositionering voor de relatie met de klant, voor de eigen dienstverlening en voor het productaanbod worden aan het intermediair voorgelegd via de site www.samenvooruit.nu. Daarnaast kan het intermediair daar zélf ideeën aandragen die leiden tot een beter en sterker intermediair, een betere sector en een betere reputatie. Adfiz zal mede aan de hand van de geleverde input na de zomer een uitgebreid actieplan opstellen.

GEEN REACTIES