Ook pensioenopbouw voor Wajongers en WSW-medewerkers

De Stichting van de Arbeid adviseert om ook voor Wajongers en WSW-medewerkers pensioenopbouw mogelijk te maken En wel door de vastgestelde verdiencapaciteit of loonwaarde als deeltijdpercentage te beschouwen en de pensioenfranchise overeenkomstig te verlagen.

Dit schrijft de Stichting van de Arbeid in een brief aan de centrale organisaties van werknemers en Werkgevers aangesloten bij de Stichting van de Arbeid, de pensioenkoepels VB en OPF en het Verbond van Verzekeraars. Download de briefDe adviesaanvraag van de ministerNotitie werkgroep SZW

GEEN REACTIES