ACM waarschuwt voor grenzen aan solidariteit bij zorgverzekeringen

ACM waarschuwt voor grenzen aan solidariteit bij zorgverzekeringen
© Jzwaan, Pixabay

Zorgverzekeraars zijn steeds actiever geworden met diensten voor verzuimpreventie, niet alleen voor werkgevers maar ook voor individuele verzekerden. Voor consumenten speelt dit aanbod echter geen rol van betekenis. Voor minder dan 5% is het een reden om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Dit blijkt uit het jaarlijkse Consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar het overstapgedrag van verzekerden. Slechts 15% van de ondervraagden geeft aan het belangrijk te vinden dat zorgverzekeraars gezond gedrag belonen om zorg te voorkomen. Daarbij vinden ondervraagden die verwachten geen zorg te gaan gebruiken, het belonen van goed gedrag belangrijker (20%) dan mensen die denken veel (8%) of regelmatig (11%) zorg nodig te hebben.

Dat zou erop kunnen wijzen dat mensen die gezond denken te blijven, niet altijd bij willen dragen aan de medische kosten van mensen met een ongezonde leefstijl. Dat kan een aanwijzing zijn dat er grenzen zijn aan de solidariteit, waarschuwt de ACM.

Leefstijlprogramma’s

Voorbeelden van preventieve zorg zijn leefstijlprogramma’s gericht op meer bewegen en gezonder eten, stoppen-met-rokenprogramma’s, preventieve tandartscontroles voor jongeren. Veel preventieve zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Maar ook in de aanvullende verzekeringen worden preventieprogramma’s aangeboden, bijvoorbeeld gezondheidscursussen, EHBO- of reanimatiecursussen.

Vergelijkingswebsites

Steeds meer zorgverzekeringen worden afgesloten via vergelijkingswebsites: 34% tegenover 26% vorig jaar. Vergelijkingswebsites vergelijken op dit moment zorgverzekeringen vooral op prijs en veel minder op andere onderdelen van het polisaanbod. De ACM hoopt dat vergelijkingssites preventieve zorg een meer prominente plaats gaan geven, zodat ze verzekerden kunnen stimuleren daar meer te kijken.

Vaker anticipatie op andere zorg

De twee meest genoemde aanleidingen om zich te gaan oriënteren op een nieuwe zorgverzekering zijn de premie voor 2022 en de verwachting dat er andere zorg nodig is in 2022. Premie wordt dit jaar iets minder vaak genoemd dan in 2021 (17 versus 21%) en anticipatie op andere zorg juist vaker (16 versus 13%).

Prijs

Prijs blijft met afstand de belangrijkste reden om daadwerkelijk voor een andere verzekering te kiezen (53%). Andere belangrijke redenen zijn de dekking (32%) en de vrije keuze van zorgaanbieders (15%).

De hoeveelheid respondenten die is overgestapt naar een andere verzekeraar is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Een kwart (24%) veranderde zijn zorgverzekering: 15% stapte over naar een andere zorgverzekeraar en 9% bracht een verandering aan in zijn verzekering maar bleef wel bij de zorgverzekeraar. Dit is vrijwel gelijk aan 2021.

Het Consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt is in opdracht van de ACM uitgevoerd door Motivaction onder een steekproef van bijna 1.700 Nederlanders van 18 tot 80 jaar. De resultaten zijn representatief op basis van onder meer opleiding, leeftijd, geslacht, regio en gezinsgrootte.

Bron: ACM

GEEN REACTIES