Zorgverzekeraars zeer actief met diensten verzuimpreventie

copyright Pixabay

Alle grote zorgverzekeraars hebben zich inmiddels gestort op de markt voor verzuimpreventie. Van interventies tot complete verzuimverzekeringen.

De beweging vindt de laatste jaren enigszins plaats in de luwte van de gebruikelijke discussies over zorgpremies, eigen risico en zorginkoop, maar daarom niet minder interessant. Een inventarisatie leert dat Zilveren Kruis, CZ, Menzis, VGZ en DSW naast collectieve zorgverzekeringscontracten voor werkgevers, veel diensten en verzekeringen aanbieden voor werkgevers op het vlak van vitaliteit, verzuimpreventie en bedrijfszorg. Niet zelden kunnen werkgevers dit (deels) financieren met vergoedingen uit de afgesloten collectieve basis- en/of aanvullende zorgverzekering.

Het gaat in dit verband om veel verzekerden. Ongeveer twee-derde van de populatie is verzekerd via een collectief contract, het meeste daarvan een werkgeverscontract. De collectieve contracten staan echter onder druk omdat zowel het Ministerie van VWS als de Nederlandse Zorgautoriteit vinden dat ze te weinig toegevoegde waarde hebben (om de zorgkosten naar beneden te krijgen) en dat de kortingen van collectiviteiten onvoldoende basis hebben en voor een deel een sigaar uit eigen doos zijn. De beloofde korting wordt namelijk eerst vooraf gegaan door een opslag op de premie.

Minister Bruins van VWS heeft daarom de maximale korting verlaagd tot 5% en zorgverzekeraars een laatste kans gegeven om de waarde van collectiviteiten te laten zien. De vele activiteiten van verzekeraars op het vlak van verzuim en vitaliteit kunnen in dit licht worden gezien, aangezien volgens de NZa het fenomeen collectieve contracten bij de inkoop van zorg weinig effect kent. Voor zorgverzekeraars zijn collectieve contracten belangrijk om klanten te verwerven en te behouden.

Zilveren Kruis en DSW gaan in de dienstverlening voor werkgevers het verst door het aanbieden van een complete verzuimverzekering, vergelijkbaar met de inkomensverzekeraars. VGZ en Menzis kiezen voor dienstverlening op het vlak van preventie, bedrijfszorg en interventie, voor een deel betaald en voor een deel als onderdeel van het zorgcontract. Bij CZ kunnen werkgevers een ‘interventieverzekering’ afsluiten voor interventies buiten de zorgverzekering zoals preventief onderzoek, bedrijfsfysio en bedrijfspsychologie. De gedachte achter de diensten is dat werknemers gezonder blijven en daardoor minder zorg consumeren. Het komende jaar moet blijken of alle inspanningen van de verzekeraars effect hebben.

GEEN REACTIES