Intermediair wenst snelle verbetering automatisering

Intermediair wenst snelle verbetering automatisering

Het intermediair heeft behoefte aan een snelle verbetering van de automatisering. Vooral grotere kantoren vinden dit belangrijk.
verzekeraar
Vooral de automatisering op het gebied van onderhoud en nazorg behoeft verbetering. Het ontbreekt de medewerkers echter nog vaak aan voldoende vaardigheden om met automatisering om te kunnen gaan. Dit blijkt uit het DFO Automatiseringsonderzoek 2022.

Bureau DFO deed onderzoek naar de tevredenheid over en het gebruik van automatisering door het intermediair. Hiervoor spraken de onderzoekers met 22 respondenten en deden ze een kwantitatief onderzoek onder het intermediair. Hieruit bleek dat er een groot verschil is tussen de grote en de kleine kantoren, waarbij de grens tussen groot en klein op 11 fte is gezet. Gemiddeld over alle kantoren komt de Net Promoter Score voor de gemiddelde tevredenheid over de automatisering van het eigen kantoor uit op +5. Voor de grote kantoren blijft deze waarde echter steken op -36, wat aanzienlijk negatiever is. Grote kantoren geven wel relatief weinig uit aan automatisering: rond 4,5% van de totale kosten gaat daarheen terwijl dat voor kleine kantoren ongeveer 9% is.

Strengere eisen en meer vaardigheden

Overal waar geautomatiseerd wordt, kunnen cybercriminelen hun slag slaan. Dat hebben de respondenten goed in de gaten. 74% van hen verwacht dat aanbieders meer eisen zullen gaan stellen als het gaat om de digitale veiligheid binnen het kantoor. Ook willen veel respondenten (58%) dat hun medewerkers meer vaardigheden krijgen om met de automatisering om te kunnen gaan. Waar de meeste respondenten behoefte aan hebben (61%), is verbetering van de automatisering met betrekking tot de werkzaamheden voor onderhoud en nazorg.

Aandachtspunten

De ondervraagden zien een aantal punten van verbetering die kunnen leiden tot een structurele verbetering van de kwaliteit van de digitale infrastructuur van het intermediair. Hierbij kijken zij vooral naar derde partijen en niet zozeer naar zichzelf.

Zo zouden zij graag zien dat er meer aandacht komt voor automatisering en digitalisering binnen de vakopleidingen. Ook moet er verbetering komen in de analyses die de kantoren kunnen maken alvorens over te gaan tot de aanschaf van producten met betrekking tot automatisering. Financieel advieskantoren zouden gestimuleerd moeten worden een duidelijke visie te ontwikkelen op het gebied van automatisering en digitalisering. Tot slot is meer samenwerking gewenst tussen bijvoorbeeld automatiseerders, gebruikers en beroepsverenigingen om de kennis en ervaring te verbeteren.

Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur van Bureau DFO, ziet ook dat verdere optimalisering van de digitale infrastructuur van financieel advieskantoren belangrijk is. “Veel kantoren ervaren nu dat zij in een lock-up zitten voor wat betreft hun automatisering. In het verleden hebben zij bepaalde keuzen gemaakt die nu niet meer goed passen bij de ontwikkeling van de onderneming of de alternatieven die sindsdien in de markt zijn gekomen. Meer dan de helft van de kantoren geeft aan behoefte te hebben aan een analyse van het eigen kantoor waar aanpassingen mogelijk zijn om tot verbeteringen in de digitale infrastructuur te komen. Vervolgens schrikt men in de praktijk echter toch weer terug voor verandering van systemen vanuit de vrees dat conversies problematisch verlopen of medewerkers weerstand hebben om zich nieuwe toepassingen eigen te maken.

Het belang van automatisering en digitalisering is echter zo groot dat het verstandig is wanneer er meer samenwerking wordt ontwikkeld om de digitale vaardigheid en digitale veiligheid binnen het intermediair snel op een hoger niveau te krijgen. Ik denk dat daarbij een snelle stap voorwaarts kan worden gemaakt wanneer intermediaire, georiënteerde organisaties (banken, verzekeraars, belangenorganisaties) gecoördineerd een extra bijdrage gaan leveren aan de digitalisering van hun grootste afzetmarkt.”

Bron: Bureau DFO
ddddddddddddddddddddddddddd advertentie:
Videopresentatie: klik op advertentie

GEEN REACTIES