ACM: Tweedeling dreigt voor zorgverzekeringsmarkt

ACM: Tweedeling dreigt voor zorgverzekeringsmarkt
© Pixabay

De solidariteit tussen overstappers naar een andere zorgverzekeraar en niet-overstappers dreigt in het gedrang te komen nu vergelijkingssites vooral gericht zijn op de kosten en minder op de inhoud van de polissen. Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar jaarlijkse Zorgmonitor, het onderzoek naar overstapgedrag van verzekerden.

Overstappers naar een andere zorgverzekeraar zijn relatief vaak gezond, jong, man en hoog opgeleid. Ze denken ook vaker geen zorg nodig te hebben. Deze overstappers maken meestal gebruik van vergelijkingssites, waarbij de prijs van de verzekering vaak bepalend is voor hun keuze. Overstappers vinden vergelijkingssites ook (zeer) betrouwbaar.

Zittenblijvers
Er is echter een grote groep mensen die andere aspecten van een verzekering belangrijk vinden, zoals de dekking van zorgkosten, de vrije zorgkeuze en de service van de zorgverzekeraar. Zonder een relevant, objectief en toegankelijk beeld van de verschillende polissen is er een risico dat een grote groep verzekerden onvoldoende in staat wordt gesteld om zich te oriënteren op een overstap. Dat kan ertoe leiden dat deze zittenblijvers de rekening betalen voor de goedkopere verzekering van de overstappers. Een tweedeling tussen mensen die overstappen en die niet overstappen is slecht voor de solidariteit in het zorgsysteem.

Dit vraagt om een objectief en toegankelijk beeld van de verschillende polissen waaruit verzekerden kunnen kiezen. De ranking van polissen op vergelijkingssites moet transparant zijn en afhangen van wat de bezoeker belangrijk vindt en niet van bijvoorbeeld de provisies van de zorgverzekeraar. De ACM roept vergelijkingssites en verzekeraars dan ook op om relevante, objectieve en toegankelijke polisinformatie te bieden, zodat alle verzekerden goed bediend worden.

Meer overstappers
Enkele cijfers uit de Zorgmonitor: Ongeveer een op de acht respondenten is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar (13%). Dat zijn er meer dan in 2020 (toen: 9%). 9% heeft een verandering aangebracht in de verzekerde zorg, maar bij dezelfde zorgverzekeraar. In totaal heeft dus 22% een aanpassing gedaan aan de zorgverzekering. 50% geeft aan dat zij niet zijn overgestapt én zich niet hebben georiënteerd op een overstap.

De aanleidingen om zich te gaan oriënteren op een nieuwe zorgverzekering zijn: de premie voor 2021 (21%) en een behoefte aan andere zorg (13%). De premie speelt een grotere rol dan vorig jaar, maar het percentage fluctueert door de jaren.

De daadwerkelijke reden om voor een andere verzekering te kiezen is in de meeste gevallen de prijs, zelfs nog vaker dan vorig jaar (60% vs. 49%). Daarnaast spelen ook de dekking (28%) en vrije zorgkeuze (13%) een rol. De meeste respondenten hebben hun nieuwe zorgverzekering online afgesloten via de website van de zorgverzekeraar (51%) of via een prijsvergelijkingswebsite (26%). (Prijs-)vergelijkingswebsites worden daarbij meer gebruikt dan vorig jaar (57% vs. 49%).

De zorgmonitor is in opdracht van de ACM uitgevoerd door Motivaction onder een steekproef van bijna 1600 Nederlanders van 18 tot 80 jaar. De resultaten zijn representatief op basis van onder meer opleiding, leeftijd, geslacht, regio, en gezinsgrootte.

GEEN REACTIES