Achmea wil teksten aanpassen aan niveau laaggeletterden

Achmea wil teksten aanpassen aan niveau laaggeletterden
© Pixabay

Achmea wil haar taalgebruik voor klanten nog makkelijker maken. De afgelopen tien jaar vereenvoudigde de verzekeraar al haar voorwaarden, brieven aan klanten en websiteteksten naar eenvoudig Nederlands (taalniveau B1). Maar dit niveau blijkt nog te moeilijk voor laaggeletterden. Dus wil Achmea haar communicatie waar mogelijk verder versimpelen, naar taalniveau A2.

A2 is het niveau van iemand die het inburgeringsexamen gedaan heeft. 15% van de Nederlanders beheerst taal op dit niveau. Zij zijn in staat om informatie te vinden in eenvoudige teksten zoals een advertentie of een menukaart. Ze kunnen korte en eenvoudige teksten lezen over concrete onderwerpen uit de eigen werk- en leefomgeving.

Bewustwording
Verzekeringen gaan echter inhoudelijk verder dan de eigen werk- en leefomgeving. Hoe kun je termen als pakweg ‘uitsluitingsclausule’ of ‘aansprakelijkheid’ omzetten in het taalkader van een laaggeletterde? Een woordvoerster meldt desgevraagd dat Achmea ervoor kiest om om de collega’s meer te leren over laaggeletterdheid én ze te gaan leren hoe zij op niveau A2 kunnen communiceren. “Hoe we dat concreet gaan doen, moeten we nog uitwerken. Maar het gaat dus echt om begrip en bewustwording van wat laaggeletterdheid betekent. Het is niet zo dat wij alle communicatie-uitingen op A2 niveau gaan maken. Dat is waarschijnlijk niet mogelijk.”

Zes taalniveaus
De Raad van Europa onderscheidt zes taalniveaus: van A1 (beginner, 5% van de bevolking) tot C2 (in staat om alle, ook abstracte teksten, te begrijpen, ook 5% van de bevolking). De taalniveaus vormen een meetmethode, in de jaren 90 ontwikkeld in een poging om het taalniveau van mensen en teksten te meten: het Common European Framework.

Het gemiddelde taalniveau van de bevolking ligt op B1-niveau; 80% van de bevolking kan teksten op dit niveau begrijpen. Veel bedrijven en overheidsorganisaties hebben de afgelopen jaren geprobeerd hun taal naar niveau B1 om te zetten.

TaalHeldenprijzen
Achmea deed de aankondiging gisteren bij de uitreiking van de TaalHeldenprijzen door Prinses Laurentien. De TaalHeldenprijzen zijn in 2014 door Stichting Lezen & Schrijven in het leven geroepen om mensen die zich inzetten voor laaggeletterden in het zonnetje te zetten. Achmea sponsort de stichting Lezen & Schrijven al jaren.

Bron: Achmea

GEEN REACTIES