NVIA: reserves bij invulling verzuimontzorgverzekering

NVIA focust op duurzame inzetbaarheid

De vereniging van inkomensadviseurs (NVIA) is in grote lijnen te spreken over het akkoord over de loonbetaling bij ziekte. Wel zijn er zorgen over de invulling van de MKB-verzuimontzorgverzekering.

Dat schrijft de vereniging in de persbericht. Vanaf volgend jaar worden met deze verzekering alle verzuimkosten vergoed door de verzekeraar en gaan verzekeraars daarnaast alle inspanningen tot re-integratie van de zieke werknemer verrichten. De verzuimontzorgverzekering moet MKB-bedrijven bovendien meer zekerheid bieden bij premie-aanpassingen, die gebaseerd zijn op het eigen verzuim in de onderneming. Verder wordt vanaf 2021 het advies van bedrijfsarts leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen. Concreet betekent dit voor werkgevers dat zij geen loonsanctie in het derde ziektejaar meer opgelegd kunnen krijgen, als zij het advies van de bedrijfsarts volledig hebben opgevolgd. Ook niet als sprake is van een meningsverschil tussen het UWV en de bedrijfsarts.

Stabiel
De NVIA is blij dat er geen grote systeemwijzigingen komen. De loondoorbetalingsplicht blijft staan op twee jaar en de WIA blijft ongewijzigd. ‘Het plan richt zich op stabiliteit van het systeem, waarbij de focus ligt op beheersing van het langdurige verzuim en beperken van arbeidsongeschiktheid.’ Daarnaast is het volgens NVIA-voorzitter Peter Abelskamp ‘goed dat verzekeraars de regie krijgen en tevens de volledige kosten gaan dragen en verantwoordelijkheid gaan nemen.’

Invulling
Wel heeft de NVIA reserves bij de invulling door verzekeraars op termijn. Abelskamp: ‘Gaat de MKB-ontzorgverzekering echt het hele pakket omvatten, inclusief WIA-hiaat en –excedent en eigen risico dragen? Of zit er in de afspraken toch zo veel ruimte om nu net niet datgene aan te bieden wat de minister voor ogen heeft en waar werkgevers op zitten te wachten?’ De NVIA voert overleg met de inkomensverzekeraars over deze invulling.

BSN
Een positief punt van het plan is de verruiming van de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling. Door een wijziging in de SUWI-wet (volgens Abelskamp door veel adviseurs over het hoofd gezien) is bijvoorbeeld het BSN weer terug in de communicatie en kunnen adviseurs WIA-informatie inzien. ‘Dit is voor het adviseren en beheren van collectieve inkomensverzekeringen relevante informatie.’

Verder wijst de NVIA op het plan om in de verzuimbegeleiding meer aandacht te hebben voor de financiële gevolgen van de werknemer van het ziekteverzuim op lange termijn. ‘Er ligt een belangrijke rol voor inkomensadviseurs om samen op te trekken met de casemanager. Verder kan de NVIA-adviseur namens de werkgever een overzicht geven van de bestaande regelingen, zoals een WGA-aanvullingsverzekering of deelname aan een pensioenregeling.’

Seminar
Op 4 februari organiseert de NVIA, in samenwerking met Adfiz, voor leden en niet-leden een seminar onder de titel ‘Wat zijn de gevolgen van de nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte?’. Een aantal deskundigen zal de onderwerpen, gevolgen en knelpunten van de maatregelen belichten, elk vanuit een ander aandachtsgebied.

GEEN REACTIES