Achmea pleit voor alternatieven voor zelf afsteken vuurwerk

Achmea pleit voor afschaffen zelf afsteken vuurwerk

Achmea is een campagne gestart om de negatieve gevolgen van het zelf afsteken van vuurwerk onder de aandacht te brengen. De verzekeraar roept op naar georganiseerde vuurwerkshows te gaan of alternatieven voor vuurwerk te bedenken. Volgens de verzekeraar is 56% van de Nederlanders het hier mee eens. Achmea komt met de oproep omdat de huidige manier van het vieren van oud en nieuw veel letsel, schade en maatschappelijke overlast veroorzaakt en bovendien niet past in een duurzame samenleving.

Samenzijn is het belangrijkst

Uit onderzoek van MeMo2 onder 2.500 Nederlanders van 12 jaar en ouder, in opdracht van Achmea, blijkt dat veel mensen openstaan voor alternatieven voor het zelf afsteken van vuurwerk. Van de ondervraagden vindt 56% het ook prima om naar een vuurwerkshow te gaan of nieuwe tradities te ontwikkelen. Een buurtfeest op straat is voor bijna een derde een goed alternatief terwijl 20% het kijken naar een vuurwerkshow nu al een mooi onderdeel van de jaarwisseling vindt.

Het belangrijkste tijdens de jaarwisseling is dat dit met vrienden of familie gevierd wordt, vindt 52% van de Nederlanders. Ook de oliebollen zijn belangrijk (47%) en het aftellen tot 12 uur (37%). Slechts 15% kan het zelf afsteken van vuurwerk niet missen.

De gevolgen van het afsteken van vuurwerk

Om het standpunt kracht bij te zetten, somt Achmea op een speciale campagnewebsite de nadelige gevolgen van het zelf afsteken van vuurwerk op:

  • Elk jaar raken er ongeveer 1.200 mensen gewond, van wie er 503 ernstige brandwonden hebben en 500 zwaar oogletsel. Bij de start van 2020 werd de materiële schade door het Verbond van Verzekeraars geschat op 15 miljoen euro. Daar komen de letselschades nog bij.
  • Het afsteken van vuurwerk zorgt voor enorme milieuvervuiling: door het afsteken van vuurwerk komt er net zo veel fijnstof vrij als wanneer 10.000 vrachtwagens 40 rondjes rond de aarde rijden.
  • Hulpverleners krijgen te maken met veel geweld, zo wordt er rond de jaarwisseling regelmatig vuurwerk naar ze gegooid. Voor de politie is oudejaarsavond de gevaarlijkste avond van het jaar.

Alternatieve tradities

Achmea legde in het onderzoek een aantal alternatieven voor. Daarvan bleek een georganiseerd buurtfeest op straat het meest populair, 29% van de respondenten koos hiervoor. Een fakkeltocht door de buurt was voor 17% van de mensen een goede optie.

Tradities veranderen echter niet zomaar. Ineke Strouken, deskundige op het gebied van oude tradities en eerder lange tijd directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland: “Tradities kenmerken zich doordat zij van generatie op generatie worden doorgegeven. Ze hebben een historische wortel, betekenis voor de mensen nu én je geeft het door aan de toekomst.”

Tradities zijn echter dynamisch, maar veranderingen moeten van de mensen zelf komen. Dan duurt het nog twee of drie generaties voordat de traditie een feit is. Achmea roept iedereen op ideeën voor nieuwe tradities in te sturen. Kiezen mensen zelf de nieuwe traditie, dan is de immers kans het grootst dat dit ook daadwerkelijk het zelf afsteken van vuurwerk kan vervangen.

Bron: Achmea

GEEN REACTIES