Menzis verhoogt premie zorgverzekering met 3,25 euro per maand

menzis verhoogt premie basisverzekering met 3,25 euro

Na DSW heeft nu ook Menzis de premie voor de zorgverzekering in 2022 bekend gemaakt. De premie voor de basisverzekering gaat met € 3,25 per maand omhoog. Dat is gelijk aan een stijging van € 39 per jaar en is daarmee iets lager dan wat de overheid verwachtte. De premieverandering van Menzis is gelijk aan die van DSW.

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat een stijging van € 31 op jaarbasis werd verwacht. Later werd dat bedrag verhoogd tot € 44 doordat een loonsverhoging voor zorgpersoneel nog meegeteld moest worden. Menzis blijft hier met een toename van € 39 dus net onder.

De invloed van corona en de onzekerheid over de kosten die dit met zich meebrengt, maakt het dit jaar moeilijker dan anders om de benodigde premie vast te stellen. Menzis zal gebruikmaken van de aanwezige reserves om het financiële risico hiervan zelf te kunnen dragen. “Dankzij de inzet van reserves komt de onzekerheid niet ten laste van de premiebetaler. Maar onze reserves zijn wel eindig. We moeten voldoende overhouden om toekomstige kosten, plichten en risico’s op te vangen”, aldus Menzis.

Bron: Menzis

GEEN REACTIES