Achmea-cao definitief, ondanks afwijzing door leden De Unie

Achmea stapt naar Hoge Raad vanwege vonnis Nivre-eis

De leden van vakorganisaties FNV Finance en CNV Vakmensen hebben ingestemd met de nieuwe tweejarige cao van Achmea. Daarmee is de cao definitief, meldt de verzekeraar in een persbericht. De leden van De Unie wijzen het resultaat echter in meerderheid af. Zij vrezen werkdrukverhoging door de 34-urige werkweek en vinden de geboden salarisverhoging onvoldoende.

Half december werd een resultaat bereikt voor de circa 12.000 medewerkers die onder de cao vallen. De afgelopen weken schaarde een meerderheid van de FNV- en CNV-leden zich achter het resultaat. De nieuwe Achmea-cao loopt van 1 december 2019 tot 1 december 2021. De medewerkers krijgen per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 1 procent. De 34-urige werkweek wordt per 1 januari 2021 ingevoerd met behoud van salaris. Dit staat gelijk aan een verhoging van 5,88 procent van het uurloon. Er is dus een indexatie afgesproken van in totaal 6,88 procent over 2 jaar, aldus Achmea.

Balans werk – privé
Belangrijk onderwerp in de cao is de invoering van een standaard 34-urige werkweek per 1 januari 2021. Achmea kent nu nog een standaard 36-urige werkweek. Met de verkorting van de werkweek wil Achmea bijdragen aan maatschappelijke thema’s als vitaal doorwerken bij een stijgende pensioenleeftijd, het beter verdelen van werk- en zorgtaken tussen partners en een betere balans tussen werk en privé.

De leden van De Unie hebben het onderhandelingsresultaat met zo’n 70% afgewezen. Het is voor het eerst sinds jaren dat een zo groot deel van de leden van De Unie zich uitspreekt tegen de cao en tegen het beleid van hun werkgever, zegt De Unie.

Een van de bezwaren is de in hun ogen te magere salarisverhoging van 1% voor 2 jaar. Dit “ligt ver achter bij de andere verzekeraars”, klinkt het vanuit de leden.

Andere verklaring is dat bij De Unie in meerderheid leden zijn aangesloten uit het midden- en hoger personeel van Achmea, aldus de vakbond. Zij voeren specialistische werkzaamheden uit of zijn leidinggevende. “Dit zijn bij uitstek functies waar medewerkers niet in werkroosters werken, maar waar wordt verwacht dat het werk af is. Voor hen zal de 34-urige werkweek slechts leiden tot een naar verhouding lager salaris en een hogere werkdruk.”

Automatiseringsfuncties
Vooral de vele leden die werkzaam zijn in automatiseringsfuncties zouden tegen hebben gestemd omdat zij voorzien dat zij door de 34-urige werkweek feitelijk gaan inleveren. Deze groep medewerkers werkt nu al doorgaans 40 uur of meer per week maar wordt voor slechts 36 uur per week betaald. Zij voorzien dat zij in de toekomst geacht worden 15% van hun feitelijke werktijd (van 40 uur per week) als vrijwilliger voor Achmea te werken.
Achmea moet in de komende jaren nog aanzienlijke automatiseringsslagen maken, aldus De Unie. “Leden vertrouwen De Unie toe dat Achmea nu al vacatures bij automatisering moeizaam kan vervullen. Zij begrijpen dan ook niet waarom Achmea deze, voor het bedrijf zo belangrijke, groep medewerkers van zich wil vervreemden.”

Bron: Achmea, De Unie

GEEN REACTIES