ABN AMRO rapporteert EUR 615 miljoen nettowinst over eerste kwartaal

ABN AMRO rapporteert nettowinst van 343 miljoen over derde kwartaal
© ABN Amro

ABN Amro heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug. De nettowinst steeg naar EUR 615 miljoen. In het 1e kwartaal van 2016 was dit nog 475 miljoen en in het vorige kwartaal EUR 333 miljoen.

De operationele baten kwamen hoger uit dan in Q1 2016; de netto rentebaten stegen met 3% dankzij aanhoudende groei in kredieten. De provisiebaten bleven stabiel en overige operationele baten waren hoog. Wel stegen de kosten met 3% vergeleken met Q1 2016 als gevolg van hogere wettelijke heffingen.

ABN Amro leende €3,4 mrd meer uit aan klanten. Het bedrag aan uitstaande hypotheken bedroeg eind 1e kwartaal 2017 EUR 150,7 miljoen, (Q1 2016: EUR 149,3 miljoen).

Lage rentestanden opgevangen
Kees van Dijkhuizen, CEO meldt in zijn toelichting op het kwartaalverslag: ‘De lage en negatieve rentestanden hebben we kunnen opvangen en de rentebaten zijn toegenomen door groei in de belangrijkste kredietportefeuilles (hypotheken, mkb en zakelijke kredieten) en door de depositorente te verlagen. De provisiebaten bleven stabiel en er was een toename in de overige operationele baten.

‘We boekten verdere vooruitgang met het behalen van onze financiële doelstellingen voor 2020: de cost/income ratio verbeterde van 66,9% in Q1 2016 naar 60,2% in Q1 2017, het rendement op eigen vermogen steeg van 11,1% in Q1 2016 naar 13,2% in Q1 2017, en onze kapitaalpositie bleef sterk, met een fully-loaded CET1 ratio van 16,9% per 31 maart 2017 (31 december 2016: 17,0%).’

Innovatie
Van Dijkhuizen wijst op de doelstelling van de bank om klanten snel te voorzien van innovatieve producten. Zoals het Florius-label dat nu binnen 24 uur een hypotheek aan kan bieden. Ook is er nu een chatbot in Facebook Messenger die real-time hypotheekadvies verstrekt. Er is een pilot gestart om financiële data van zakelijke klanten te analyseren met behulp van kunstmatige intelligentie. En Commercial Banking-klanten die online een lening tot EUR 1 miljoen aanvragen, ontvangen nu binnen 48 uur een kredietbesluit van de bank.

Om klantgerichter te kunnen opereren heeft de bank het (top)management afgeslankt en gereorganiseerd. In totaal 29 topmanagers hebben het concern verlaten of vertrekken binnenkort. Deze week nog werden twee nieuwe directieleden benoemd.

Van Dijkhuizen benadrukt de duurzame aspiraties van de bank: ‘Met een kredietportefeuille die voor meer dan de helft bestaat uit woningen en vastgoed zijn we goed in staat om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de transitie naar duurzame gebouwen in Nederland. In het afgelopen jaar financierden we de herontwikkeling van ruim 200.000 vierkante meter leegstaand vastgoed naar duurzaam vastgoed en introduceerden we eind 2016 een korting op hypotheken voor nieuwe en energiezuinige woningen.’

Aandeel gedaald
Ondank de goede cijfers zakte het aandeel van ABN Amro vanochtend flink in de AEX. Beursanalisten melden in het Financieele Dagblad dat dit komt omdat er vragen zouden zijn bij de manier waarop ABN Amro zijn goede resultaten heeft behaald. Dit zou vooral te danken zijn aan de post ‘andere inkomsten’ en niet aan de onderliggende resultaten van de operationele divisies.

GEEN REACTIES