Nationale Nederlanden heeft schadelek deels boven

NN Group wordt volledig eigenaar van ABN Amro Levensverzekering N.V.

Goede prestaties bij arbeidsongeschiktheids- en brandverzekeringen, zorgden voor een flinke winstverbetering van het Nederlandse schadebedrijf van NN Group.

Dat blijkt uit de eerste kwartaalcijfers van NN Group die donderdag bekend werden gemaakt. Het schadebedrijf wist de combined ratio, in tegenstelling tot geheel 2016, weer onder de 100% te krijgen. De ratio daalde van 104,3% naar 99,7%, wat vooral het gevolg was van een betere claimratio (70,3% vergeleken met 75%). De goede prestaties kwamen vooral voor rekening van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waaronder dochter Movir, en brandverzekeringen. Bij arbeidsongeschiktheid steeg de winst in het eerste kwartaal van €11 naar €29 mln, terwijl bij brand de winst toenam van €2 mln naar €12 mln. Ook qua premieontwikkeling deden deze twee categorieën het goed.

Verlies motor neemt toe
Bij motorrijtuigenverzekeringen en de categorie ‘varia’, waaronder aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeringen, valt evenwel nog veel werk te doen. Hier namen de verliezen verder toe: bij motorrijtuigenverzekeringen van -€3 mln naar -€6 mln (vooral door extra schades uit eerdere jaren), en bij varia van -€2 mln naar -€8 mln (door hogere schadeclaims). Ten aanzien van motorrijtuigverzekeringen wil de verzekeraar stoppen met de verkoop van verliesgevende producten, de premies verhogen en de kosten verder terugbrengen, aldus CEO Lard Friese in een toelichting. De doelstelling is om de combined ratio voor het Nederlandse schadebedrijf verder terug te brengen naar 97% in 2018.

Levenbedrijf
Het levenbedrijf van Nationale Nederlanden wist in het eerste kwartaal van 2017 een winststijging van bijna een kwart te behalen. De winst steeg naar €220 mln, onder meer door een verbeterde technische marge en kostenbesparingen. Voor wat betreft de premieontwikkeling waren de prestaties wisselend. Het totale premie-inkomen van de leventak daalde met ruim tien procent, evenals de nieuwe business bij koopsompolissen (-17%). De nieuwe business bij lijfrentepolissen en groepscontracten (m.n. ondernemingen) steeg daarentegen met meer dan 20%. Bij de pensioencontracten bij ondernemingen ging het vooral om contractverlenging of -vernieuwing. Verder maakt ook de pensioenpremie-instelling van NN Group een flinke groei door. Het beheerd vermogen van de ppi bedraagt nu meer dan €1 mrd.

Bank
Bij dochter NN Bank groeide zowel de hypotheken als het spaargeld. De hypotheekportefeuille nam met €300 mln toe tot €13,1 mrd (bij een nieuwe hypotheekproductie van €1,1 mrd), terwijl het bij NN Bank gestalde spaargeld met €400 mln steeg naar €10,6 mrd.

Solvabiliteit
De solvency II ratio van NN Group in totaal kwam eind maart uit op 238%, wat fractioneel lager is dan ultimo 2016 (241%). Inclusief Delta Lloyd komt de groepssolvabiliteit evenwel flink lager uit: op 180%. De solvency II-ratio van de Nederlandse levenactiviteiten was eind maart 197%, maar inclusief de overname van Delta Lloyd is het waarschijnlijk dat dit enkele tientallen procenten lager uitkomt.

GEEN REACTIES