Aantal woninginbraken door georganiseerde dadergroepen neemt toe

De criminaliteit in Nederland daalt de laatste jaren. Woninginbraken is daarop één van de uitzonderingen, die namen in 2012 toe met 3%. Het CCV heeft een Infosheet trends woninginbraken gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het aantal woninginbraken in 2012 met 3 procent toenam tot 91.583. In bijna drie op de tien gevallen in 2012 slaagden inbrekers niet en bleef het beperkt tot een poging tot inbraak. De hoeveelheid geslaagde woninginbraken nam in 2012 minder sterk toe dan het aantal pogingen tot woninginbraak. Woninginbraken stijgen al langere tijd. Uit CBS-cijfers blijkt dat in 2012 de hoeveelheid woninginbraken 32 procent hoger lag dan in 2005. In 2012 werden per duizend inwoners 5,5 woninginbraken geregistreerd, tegenover 4,3 in 2005.

Uit cijfers van de Nationale Politie blijkt dat het aantal woninginbraken in het eerste half jaar van 2013 nagenoeg gelijk is aan het eerste half jaar in 2012.

Er zijn geen aanwijzingen dat het aantal woninginbraken de komende jaren zal afnemen. Dat constateert het KLPD* in het Nationaal Dreigingsbeeld 2012. Met een oplopende (jeugd)werkloosheid vindt het KLPD het aannemelijk dat het aantal woninginbraken de komende jaren zal stijgen. Blijvende welvaartsverschillen tussen Oost- en West-Europa zorgen er daarnaast voor dat Nederland een aantrekkelijk land blijft voor mobiele bendes die zich bezighouden met onder meer woninginbraak. Ook volgens onderzoekers van de Politieacademie is woninginbraak in Nederland een groeiend probleem. Ondanks dat gelegenheidsdaders nog steeds verantwoordelijk zijn voor het grootste aantal inbraken, verschijnen er volgens deze onderzoekers ook steeds vaker georganiseerde dadergroepen op het toneel. Er zou verder minder sprake zijn van hottimes (niet meer vooral ’s avonds en/of in de winter), maar wel steeds vaker van hotspots.

Uit het Nationale Dreigingsbeeld 2012 blijkt dat inbrekers van steeds meer markten thuis zijn. Steeds vaker zijn inbrekers generalisten in plaats van specialisten. Zij breken deuren en ramen open, maar gebruiken tegenwoordig ook babbeltrucs. Het KLPD schat dat ongeveer een kwart van de woninginbraken in georganiseerd verband wordt gepleegd. Rondtrekkende dadergroepen zijn verantwoordelijk voor minimaal veertien procent van de door de politie opgeloste woning- en bedrijfsinbraken. Mobiele bendes zijn vooral afkomstig uit Polen, Litouwen en Roemenië.

GEEN REACTIES