Ruim 80.000 mensen hebben moeite met hypotheekbetaling

In 2007 waren er BKR ongeveer 30.000 huiseigenaren met een betalingsachterstand op hun hypotheek. Nu zijn dat er 81.888.

Dit meldt Calcasa in haar kwartaalbericht WOX Q 2 2013.

In 2011 is het aantal huiseigenaren met achterstand in de hypotheekbetaling opgelopen naar ruim 65 duizend en aan het einde van 2012 zijn er ruim 72 duizend huiseigenaren die moeite hebben met het betalen van hun hypotheek (BKR, hypotheekbarometer, 2012). In 2013 is het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand op hun hypotheek wederom fors toegenomen. Momenteel zijn er ruim 81.888 huiseigenaren die moeite hebben met het betalen van hun hypotheek: dit is een toename van 4.743 huiseigenaren sinds 1 januari 2013.

Sinds 2007 is het aantal huiseigenaren met betalingsproblemen met ruim 175% gestegen.

130 miljard aan woningwaarde verdampt

Calcasa analyseerde het waardeverloop voor in de periode 1995-2013 gekochte woningen. Sinds 2008 is een gemiddelde koopwoning in Nederland 34 duizend euro minder waard geworden. Gecorrigeerd voor inflatie zijn koopwoningen gemiddeld 63 duizend euro in waarde gedaald. Omgerekend naar alle koopwoningen in Nederland is sinds de start van de crisis 130 miljard euro aan waarde in koopwoningen verdampt. In het tweede kwartaal van 2013 zijn op één na alle Nederlandse vastgoedindexen gedaald: woningen(-7,1%), kantoren (-0,9%), winkels (-6,4%) en bedrijfsruimten (+1,1%). Voor het derde kwartaal van 2013 verwacht Calcasa een verdere woningprijsontwikkeling op jaarbasis van -5,1%. Sinds de top van de markt halverwege 2008 daalde de gemiddelde woningwaarde reeds met 14,1%.

Woningen in de prijsgroep 350-500 duizend euro zijn afgelopen jaar het hardst in waarde gedaald: -8,7%.

Voorgaande kwartalen waren de verschillen tussen de diverse prijsklassen groot, echter dit kwartaal vertoont alleen de prijsklasse 350 tot 500 duizend euro een substantiële afwijking.

Goedkope woningen (<150 duizend euro) zijn het minst hard in waarde gedaald: -6,9%.

Bij de prijsontwikkeling naar segment is de laagste waardedaling voor de appartementen gebouwd na 1980 (-4,6%), gevolgd door de (half-) vrijstaande woningen gebouwd na 1980 (-5,4%).

De grootste waardedaling zien we terug bij de (half-) vrijstaande woningen uit de vooroorlogse periode (-10,6%).

Het aanbod is de laatste jaren sterk gegroeid, maar stabiliseert momenteel. In Q2 van 2013 worden er ruim 270 duizend woningen aangeboden: een geringe stijging van 0,7% op jaarbasis.

Het jaarlijks aantal verkochte woningen ligt rond de 123 duizend woningen: een daling van -13,6% op jaarbasis.

De gemiddelde vraagprijs ligt rond de 295 duizend euro.

De gemiddelde looptijd is 19,6 maanden. Het verschil tussen de woningtypen is niet groot. Alleen vrijstaande woningen kennen een langere verkooptijd van gemiddeld 22,0 maanden.

De verhouding tussen te koop staand en verkocht is in het laatste kwartaal gestegen naar een factor 2,2. Dit betekent dat het gemiddeld genomen circa 26 maanden duurt voordat de bestaande voorraad te koop staande woningen verkocht is in het huidige verkoopklimaat. Wel zijn er wat dat betreft grote verschillen per regio.

De verhouding tussen het aantal te koop staande en verkochte woningen is met een cijfer van 1,4 het laagst in Zeeuws-Vlaanderen. Een gunstige aanbod/verkoopquote vinden we terug in de regio’s Zeeuws- Vlaanderen, Groot-Amsterdam, Delft en Westland, overig Groningen (incl. Groningen stad) en de Zaanstreek. De aanbod/verkoopquote is het hoogst in het noorden en oosten van het land. Oost-Groningen voert de lijst aan met een verhoudingscijfer van 3,9, gevolgd door Delfzijl e.o. met een cijfer van 3,4.

GEEN REACTIES