Aantal verzekeraars blijft verder afnemen

© DNB

Het aantal onder DNB-toezicht staande verzekeraars is dit jaar verder afgenomen. De daling gaat daarmee in hetzelfde tempo door vergeleken met voorgaande jaren.

Dat blijkt uit statistieken van de toezichthouder die eerder deze maand zijn bijgewerkt. Het totaal aantal onder toezicht staande verzekeraars daalde in het eerste halfjaar met zes naar 154. Daarvan zijn er 28 levensverzekeraars (-2), 115 schadeverzekeraars (-2), 3 natura-uitvaartverzekeraars (-1) en 8 herverzekeraars (-1). Het zijn allen partijen met een zetel in Nederland.

De oorzaken liggen enerzijds in marktconsolidatie door fusies en overnames (zoals de overname van Klaverblad Levensverzekeringen door Lifetri) en anderzijds in interne samenvoeging van nog zelfstandig opererende onderdelen, bijvoorbeeld voor een betere efficiency of vanwege regelgeving. Een voorbeeld van dit laatste is het juridisch onderbrengen van Allianz Levensverzekeringen bij Allianz Benelux in Brussel.

Het tempo van de afname van het aantal verzekeraars lijkt niet af te vlakken. In 2018 en 2017 was er een daling van respectievelijk negen en twaalf verzekeraars. Een markeerpunt voor wat betreft de vermindering van het aantal partijen was ultimo 2015-begin 2016. Toen verdwenen er maar liefst tachtig verzekeraars uit het DNB-register, vooral vanwege de invoering van nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen. De afname was vooral zichtbaar bij natura-uitvaartverzekeraars (destijds van 26 naar 6) en bij verzekeraars die onder het zogeheten Besluit Reikwijdte Bepalingen vielen (van 72 naar 19), zoals kleine onderlinge waarborgmaatschappijen. Deze categorie daalde vervolgens verder naar nul in 2017.

Overigens pleit het Verbond van Verzekeraars er vandaag voor om de eisen omtrent Solvency II voor kleine en middelgrote verzekeraars te versoepelen.

GEEN REACTIES