Aantal problematische rokers en drinkers daalt licht

Aantal problematische rokers en drinkers daalt licht
© CBS

Zorgverzekeraars en andere partijen nemen deel aan het Nationaal Preventieakkoord van de rijksoverheid. Doel is verbetering van de volksgezondheid. Nieuwe cijfers van het CBS laten zien dat Nederlanders het weer een klein beetje beter doen, maar op het gebied van drinken, roken en overgewicht zitten we nog ruim boven de gestelde doelen uit het preventieakkoord. En de ‘zware’ gevallen zijn hardnekkig.

Zo geeft 20 procent van de volwassenen in 2020 aan wel eens te roken, in 2019 was dit nog bijna 22 procent. Maar het aantal verstokte, dagelijkse rokers is een vasthoudende groep die gelijk bleef op 15 procent. Het aantal overmatige drinkers (per week meer dan 21 glazen alcoholische drank bij mannen respectievelijk 14 glazen bij vrouwen) daalde van 8,5 naar 7 procent. Het aandeel zware drinkers (minimaal één dag per week ten minste 6 resp. 4 glazen alcohol) is echter gelijkgebleven: 8 procent.

Mensen met overgewicht zijn moeilijk te bewegen tot een dieet: hun aantal bleef gelijk ten opzichte van 2019: 50 procent is nog steeds te dik; 13,9 procent heeft ernstig overgewicht ofwel obesitas. Van de 4- tot 18-jarigen heeft 14,7 procent overgewicht, en 2,5 procent obesitas. Ook voor deze jongeren is de toestand vrijwel onveranderd ten opzichte van 2019.

Volgens het Nationaal Preventieakkoord moeten roken en problematisch alcoholgebruik onder volwassenen in 2040 zijn teruggedrongen naar 5 procent; overgewicht bij volwassenen naar 38 procent en obesitas naar 7,1 procent. Voor jongeren onder de 18 jaar wil het Preventieakkoord overgewicht terug te brengen naar 9,1 procent, en obesitas naar 2,3 procent.

Goed nieuws: het aandeel niet-rokende volwassenen dat aangeeft nooit of bijna nooit ‘mee te roken’ (de tabakslucht van een ander in te ademen) is toegenomen van 75 procent in 2019, naar 79 procent in 2020. En in 2020 voldoet 44 procent van de volwassenen aan de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad: niet drinken, of niet meer dan één glas per dag. In 2019 was dat nog 41,5 procent.

De cijfers zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2020 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Over de invloed van corona en de lockdowns reppen de cijfers niet.

GEEN REACTIES