Adfiz wil herkenbaar blijven voor kleine advieskantoren

Adfiz-voorzitter Wiertsema: Denk na over financiële vergoeding van nazorg

Hoe ga je als branchevereniging om met schaalvergroting onder je leden? Adfiz licht in het onlangs gepresenteerde meerjarenplan een tipje van de sluier op.

Het is een onmiskenbare trend in financieel adviesland: consolidatie. Onder impulsen van investeringsmaatschappijen en grote (internationale) kantoren zijn in de afgelopen jaren een fors aantal overnames gedaan. Dit stelt branchevereniging Adfiz voor een dilemma. Kantoren van verschillende grootte hebben verschillende belangen en behoeftes.

De consolidatie heeft enerzijds voordelen: ‘fusies en overnames onder advieskantoren vergroten de impact van het verenigde collectief’, schrijft Adfiz in het meerjarenplan 2021-2023. Aan de andere kant zegt de branchevereniging door de samenklontering te ‘worden uitgedaagd’ waarbij gedoeld wordt op de vraag of de kleine kantoren zich wel vertegenwoordigd voelen door Adfiz. ‘Ieder lid moet de meerwaarde van zich verenigen blijven ervaren.’

Dat kan onder meer door ‘collectieve kenniscreatie’, ‘laagdrempelige inspraak in beleid’ en een ‘moderne en robuuste financiering van de vereniging’. Op het vlak van het delen van kennis wil Adfiz het aanbod ‘segmenteren’. ‘Koplopers hebben de verhalen die andere advieskantoren kunnen inspireren’, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie en digitalisering.

Op de twee andere aspecten is Adfiz minder concreet. De vereniging zegt de leden ‘mee te willen nemen in de belangenbehartiging en wet- en regelgeving te willen vertalen in praktisch toepasbare informatie en hulpmiddelen’. Maar er wordt niks gezegd over voorstellen voor laagdrempelige inspraak. Ook ten aanzien van de ‘moderne en robuuste’ financiering is er een vraagteken.

Interessant is verder dat Adfiz niet afwijzend staat tegen ‘marktverbreding’, dat als een manier van vernieuwen wordt gezien. In het document worden mediation, schuldhulpverlening en zakelijke financiering concreet genoemd

GEEN REACTIES