Aantal inbraken stijgt weer

Aantal inbraken stijgt weer
© Pixabay

Het aantal inbraken is begin juli met ongeveer 400 per week vrijwel net zo hoog als voorgaande twee jaren. Vóór corona lag dit niveau doorgaans hoger. Het totale aantal inbraken lag in de eerste helft van 2022 echter wel 20% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit lijkt vooral te komen doordat er dit voorjaar minder periodes met coronamaatregelen waren en mensen dus vaker van huis gingen.

Dat meldt Interpolis in de Inbraakbarometer. Er zijn wel regionale verschillen. In Limburg (-6%) daalde het aantal woninginbraken zelfs. Inbrekers sloegen juist veel vaker toe in Drenthe (+57%), Flevoland (+51%) en Overijssel (+44%). Van de 25 grootste steden vallen grote toenames op in Haarlemmermeer, Leiden en Haarlem, terwijl in Dordrecht, Zaanstad en Tilburg een flinke afname te zien is.

Zomervakantie

In de zomervakantie stijgt het aantal inbraken doorgaans met een kwart, met een piek begin augustus. Ook deze zomer verwacht Interpolis die toename.

Volgens de Inbraakbarometer maakt ruim een derde van de Nederlanders (34%) zich op z’n vakantieadres zorgen over een mogelijke woninginbraak thuis. Dit percentage is hoger onder jonge Nederlanders. Bijna de helft (48%) van de 24-minners vrees een vakantie-inbraak, bij Nederlanders van 25-39 jaar is dit 44%.

Vrijwel iedereen (96%) neemt maatregelen vóór vertrek. De meest gekozen voorzorgsmaatregelen zijn het op de hoogte brengen van buren (58%), af en toe het huis laten checken (52%), post laten weghalen (45%) en lichten laten branden, bijvoorbeeld met tijdschakelaars of slimme verlichting (42%). Ook laat 22% iemand op z’n huis passen, checkt 17% camerabeelden en sluit 13% de gordijnen voor vertrek.

Bron: Interpolis

GEEN REACTIES