Aantal deelnemers ppi neemt fors toe in eerste kwartaal

Beloning bestuurders pensioenfondsen uiterst vaag
© Pixabay

Het aantal werknemers dat via het eigen bedrijf is aangesloten bij een premiepensioeninstelling (ppi) liet in het eerste kwartaal van dit jaar een flinke stijging zien.

Dat blijkt uit statistieken van toezichthouder DNB. Het totaal aantal deelnemers steeg met bijna 70.000 naar ruim 770.000. Daarvan zijn iets meer dan 438.000 zogeheten premiebetalende deelnemers (een stijging van circa 45.000 vergeleken met eind 2018). De groei hangt samen met een toename van het aantal ppi-contracten. Afgelopen jaar stagneerde de groei van deze contracten, maar in het eerste kwartaal was er een behoorlijke stijging te noteren van 1.500 naar 15.400.

Het is dan ook niet toevallig dat ook het door ppi’s beheerde vermogen toenam, van ruim €8 mrd naar bijna €10 mrd. Voor een aanzienlijk deel (€1,3 mrd) komt dit overigens door de sterke stijging van de beurskoersen in de eerste drie maanden van dit jaar. Ruim de helft van de beleggingen in de ppi-sector bestaat uit aandelen, iets minder dan een derde uit obligaties, de rest zijn andere categorieën. Daarnaast namen ppi’s voor ruim €600 mln aan verplichtingen over van andere partijen. Daarbij valt op dat er in het eerste kwartaal voor het eerst sinds twee jaar geen uitstroom meer was aan verplichtingen.

De groei van de ppi-sector kan onder meer worden verklaard doordat verzekeraars (zeer) terughoudend zijn geworden met het aanbieden en verlengen van ‘traditionele’ verzekerde pensioenregelingen. Zij dirigeren hun klanten vanuit deze regelingen naar een APF of een ppi.

GEEN REACTIES