VBO werkt aan nieuw model woningtaxaties

VBO werkt aan nieuw model woningtaxaties
© Pixabay

VBO wil de kwaliteit van woningtaxaties verhogen en laten aansluiten op onder meer de verduurzamingsopgave. Daarom neemt de brancheorganisatie van o.a. makelaars en taxateurs het voortouw in het ontwikkelen van een nieuw taxatiemodel.

Het betreft een uitbreiding van het huidige taxatiemodel – dat alleen naar de waarde van het onroerend goed kijkt – met de bouwkundige kwaliteit en energetische aspecten van de woning. Bedoeling is de taxatiekwaliteit te verhogen en te laten aansluiten op onder meer de verduurzamingsopgave. Hiermee wil VBO een eigentijds alternatief bieden op de volgens haar breed levende onvrede in de markt over het huidige taxatiesysteem.

Het model bestaat uit drie onderdelen: (A) de waardering, vergelijkbaar met de huidige waardebepaling die nodig is voor een hypotheek; (B) de bouwkundige staat, waarmee de hypotheekverstrekker een beter beeld heeft van de staat van de woning en eventuele herstelkosten; (C) de energetische prestatie, die inzicht geeft in het benodigde energieverbruik en in de kosten en besparingen bij het verduurzamen van de woning.

Kwaliteitsimpuls
“Met dit model krijgt het taxatiesysteem een sterke kwaliteitsimpuls”, zegt Hans van der Ploeg, directeur VBO. “Tegelijk wordt de functie van het taxatierapport breder. Dat is essentieel omdat de woningmarkt voortdurend verandert. Denk bijvoorbeeld aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, maar ook aan problemen met de fundering van woningen en woningen met asbest. Met het ABC-model doen wij recht aan deze ontwikkelingen.”

Tegenwicht bieden
Met het nieuwe taxatiemodel wil VBO ook tegenwicht bieden aan de opkomst van automatische (model)waarderingen, die weinig zeggen over de waarde van een individuele woning en geen rekening houden met de bouwkundige staat en energetische prestatie.
“De consument krijgt met het ABC-model een betere taxatie en inzicht in bijkomende kosten voor verduurzaming of herstel van achterstallig onderhoud en/of bouwkundige gebreken. Voor overheden, die een belangrijke rol in de verduurzaming hebben, en voor financiers is dit model eveneens positief. Door beter passende financiering draagt het bij aan de financiële stabiliteit van Nederland. We merken dan ook veel enthousiasme bij andere partijen in de sector”, aldus Van der Ploeg.

Kwalificeren
Een belangrijke voorwaarde voor introductie van het model is dat de taxateurs ermee kunnen werken. Zij moeten zich “op het allerhoogste niveau” kwalificeren. Hans van der Ploeg licht toe: “De taxateurs moeten op dit moment toch naar school. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is bezig met het doorontwikkelen van de opleidingseisen om meer eenduidigheid en een verdere professionalisering van de branche te bereiken. Wij vinden: laten we het dan maar in een keer goed doen. We willen de trainingen laten afsluiten met een schriftelijk examen en een mondeling assessment.”

Het streven is om het ABC-model per 2021 in te laten gaan. Dat betekent dat opleidingsinstituten tot uiterlijk 1 juni 2020 de tijd hebben om taxateurs bij te scholen en de examens en assessments in te richten. VBO roept het NRVT op om na de bijscholing alleen die taxateurs in het register te houden die geslaagd zijn voor het examen en assessment.

Bron: VBO

Update 14.00 uur

GEEN REACTIES