Aanbieder mag geadviseerde klant opnieuw tegen betaling adviseren

Aanbieders zijn vrij in de inrichting van hun distributie. Geven zij een door een adviseur geadviseerde opnieuw advies dan moet de rekening wel proportioneel zijn.

Minister Dijsselbloem beantwoordt vragen van D6-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees. “Wat vindt u ervan”, vroeg de democraat, “dat er banken zijn die hun producten alleen verkopen aan mensen die bij die bank ook een adviesgesprek afnemen?” En hoe zit het als die mensen al een geadviseerd zijn door een onafhankelijk adviseur en daarvoor de rekening betaald hebben? Gaan die dan dubbele advieskosten betalen?

Ja, dat gaan ze, antwoordt de minister, en daar hebben ze dan zelf voor gekozen. Waaraan hij wel toevoegt dat de aanbieders die klanten dubbel laten betalen, de kans lopen hun marktaandeel te verminderen: “Het staat de consument vrij om te besluiten waar hij een advies wil afnemen, net als het aanbieders vrij staat om – binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders – de distributie van een financieel product in te richten. Banken zijn verplicht de advies- en distributiekosten rechtstreeks bij de klant in rekening te brengen. Banken die alleen hun product verkopen als zij zelf hebben geadviseerd, verminderen daarmee overigens wel hun mogelijke afzetmarkt en prijzen zichzelf mogelijk uit de markt.”

Proportioneel

“Er zijn consumenten die dubbel betalen voor advies. Eerst betalen ze voor het advies van een adviseur/bemiddelaar en vervolgens betalen ze aan een aanbieder die het geadviseerde product alleen inclusief een advies aanbiedt. Dat kan tot disproportionele kosten leiden, als een tweede advies – het advies van de aanbieder – geen of onvoldoende toegevoegde waarde heeft voor de consument. Tegelijkertijd is denkbaar dat een aanbieder ervoor kiest om persoonlijk contact te willen met de klant. Aanbieders moeten zich bij klanten die al een advies hebben wel terdege afvragen in hoeverre de adviescomponent in hetgeen zij in rekening brengen in verhouding staat tot de toegevoegde waarde voor de klant.

Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de aanbieder om daarin het klantbelang centraal te stellen. De AFM gaat met marktpartijen in gesprek over zowel de toekomst van de keten als de praktische problemen in het hier en nu.”

GEEN REACTIES