a.s.r. realiseert premiegroei door volmachtkanaal

Alle ASR-medewerkers werken vanaf vandaag thuis

De premiegroei van ruim vijf procent in het schadebedrijf van verzekeraar a.s.r. is vooral gerealiseerd door het volmachtkanaal en in de zakelijke markt.

De groei binnen het volmachtkanaal (in het bijzonder property & casualty-verzekeringen) is opmerkelijk, aangezien verschillende verzekeraars dit jaar hebben aangegeven om vanuit dit kanaal terugtrekkende bewegingen te maken, zoals De Goudse en zorgverzekeraar VGZ. Voor deze verzekeraars is dit kanaal onvoldoende winstgevend of zelfs verlieslatend. Bij P&C-verzekeringen kwam de combined ratio over de eerste drie kwartalen uit op 95,2%. Over het derde kwartaal was deze ratio wat hoger, vergeleken met het eerste halfjaar vanwege enkele grote schades en het volgens a.s.r. gebruikelijke claimseizoen bij de reisverzekeringen.

Zorg / AOV
Verder behaalde a.s.r. in over de eerste negen maanden 12% hogere premie-inkomsten bij zorgverzekeringen, als gevolg van een hogere premiestelling en meer verzekerden. De combined ratio bij zorg verbeterde naar 98,2% door onder meer hogere bijdragen uit het vereveningsfonds en positieve verrekeningen van oude jaren. Bij de categorie AOV bedroeg de (autonome) premiestijging 1%. Vooral bij verzuimverzekeringen wist a.s.r. groei te halen. Qua winstgevendheid presteert AOV volgens a.s.r. ‘onverminderd sterk’ met een combined ratio van 90,2%.

Leven
Bij de leventak bleef het premie-inkomen ongeveer gelijk, wanneer wordt afgezien van enkele eenmalige premiebaten vanwege een groot pensioencontract en door de integratie van de portefeuille van uitvaartverzekeraar NIVO. Het resultaat van de levenactiviteiten kwamen in zowel het derde kwartaal als over de periode van de eerste negen maanden flink hoger uit door hogere beleggingsinkomsten.

Overnames
Aan het begin van het vierde kwartaal is de integratie van De Eendragt en NIVO binnen budget en binnen planning afgerond, aldus a.s.r.. Volgens de verzekeraar worden de overnames van Generali Nederland en van First Investments in het eerste kwartaal van 2018 afgerond. Verder bevestigt a.s.r. nog eens de strategie dat het, naast organische groei, ook wil groeien door het overnemen van middelgrote en kleine verzekeraars.

Solvabiliteit
De Solvency II-ratio kwam per eind september uit op 193%, iets lager dan eind juni maar wel hoger dan begin dit jaar. Begin oktober heef a.s.r. een ‘restricted tier 1 obligatie’ uitgegeven waardoor de solvabiliteit met negen procentpunt toeneemt.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES