Markt moet op 3 januari voldoen aan Mifid II

Markt moet op 3 januari voldoen aan Mifid II
© Pixabay

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwacht van marktpartijen een maximale inspanning opdat ze per 3 januari 2018 voldoen aan de verplichtingen van MiFID II. De AFM zal in haar toezicht op MiFID II vanaf 3 januari de nadruk leggen op beleggersbescherming en het doorvoeren van waarborgen voor het goed functioneren van kapitaalmarkten.

Wanneer regelgeving zodanig laat beschikbaar is gekomen, dat van marktpartijen in redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij er per 3 januari aan voldoen, dan kan de AFM enige ruimte betrachten. Maar in dat geval moeten de individuele marktpartijen kunnen aantonen dat dit voor hen geldt en dat zij alle noodzakelijke stappen hebben gezet om zo tijdig mogelijk compliant te zijn met MiFID II. De AFM zal bij het toezicht hierop proportioneel handelen.

Speerpunten
Op het gebied van beleggersbescherming zullen kostentransparantie en productontwikkeling belangrijke speerpunten van toezicht zijn. Daarnaast zal de AFM blijvend aandacht besteden aan onderwerpen als vakbekwaamheid, informatieverstrekking, kwaliteit van beleggingsdienstverlening en provisies. Op het gebied van kapitaalmarkten zullen in elk geval transactierapportage, transparantie van de markt en regelgeving gericht op een ordelijke marktstructuur, speerpunten van het MiFID II-toezicht zijn.

“MiFID II is een belangrijke volgende stap in het verbeteren van de werking van de financiële markten in Europa en Nederland. De financiële marktpartijen hebben, net als de AFM, veel werk verricht om op tijd klaar te zijn”, zegt Gerben Everts, bestuurder van de AFM. “Uiteindelijk zal het erom gaan dat deze partijen de nieuwe en aangescherpte regels vanuit overtuiging oppakken. En wel op zo’n manier dat beleggers altijd goed worden beschermd en de integriteit en stabiliteit van de financiële markten staan als een huis.”

Bron: AFM

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES