Maximumvergoeding externe kosten rechtsbijstandverzekering gehalveerd

vergoeding kosten vrije advocaatkeuze steeds verder ingeperkt

De gemiddelde maximumvergoeding voor externe kosten door de rechtsbijstandverzekering is in de afgelopen zes jaar gehalveerd. Dat zegt MoneyView in het Special Item Recht en Aansprakelijkheid, dat op 21 september verscheen. Het betreft hier de vergoeding voor externe advocaatkosten, als procesvertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is.

Steeds verdere inperking
Sinds de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in november 2013 mogen verzekerden met een rechtsbijstandverzekering zelf een advocaat kiezen, ook bij procedures waarbij geen advocaat verplicht is. Maakt de verzekerde gebruik van deze optie, dan worden de kosten tot een maximum vergoed. Dit maximum is sinds 2015 gehalveerd van 20.000 euro tot 10.000 euro. Bijna driekwart van de verzekeringen die MoneyView onderzocht, vergoeden niet meer dan 8.000 euro bij processen waar geen advocaat verplicht is.

Ook past een steeds groter deel van de verzekeraars een eigen bijdrage toe van minimaal 250 euro. In 2015 gold dat voor minder dan de helft van de polissen, nu is dat al ruim 70%. De vrije advocaatkeuze wordt zo steeds verder ingeperkt. Het beperken van de vergoeding van de externe kosten is toegestaan volgens de uitspraak uit 2013, maar niet zover dat een redelijke keuze in de praktijk onmogelijk wordt. De vraag is waar die grens ligt.

Mogelijke verruiming voorwaarden
Vrije advocaatkeuze wordt nu alleen toegepast als er al sprake is van een procedure. Vorig jaar heeft echter het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan in een Belgische zaak waaruit blijkt dat vrije advocaatkeuze al mogelijk moet zijn als een zaak nog in een fase zit die zou kunnen gaan leiden tot een procedure. Dit betekent een verruiming van de voorwaarden. Het Kifid heeft deze uitspraak later overgenomen in een zaak van DAS tegen een verzekerde, waardoor deze uitspraak ook voor Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen gaat gelden. DAS is hier echter tegen in beroep gegaan. Als de Commissie van Beroep zich hierover heeft uitgesproken, zal duidelijk worden wat de gevolgen zijn voor de rechtsbijstandverzekeraars.

Beste verzekeringen volgens MoneyView
In het Special Item geeft MoneyView ook een overzicht van de beste rechtsbijstandverzekeringen op basis van voorwaarden en op basis van premie. De verzekeringen met de beste voorwaarden zijn die van ABN AMRO (Rechtsbijstandverzekering), Aegon (Rechtsbijstand Flex) en ING (Rechtsbijstand Particulieren). Op basis van de premiestelling winnen ABN AMRO, a.s.r. en Univé.

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES