Steun voor plan verplichte AOV daalt bij zzp’ ers

Van de zzp’ers heeft 40 procent geen financieel vangnet in geval van arbeidsongeschiktheid. Vooral zelfstandigen met een laag inkomen hebben vaak niets geregeld, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Ze hebben ook geen vermogen om op terug te vallen als ze arbeidsongeschikt raken. Onder de laagste inkomensgroepen – met een besteedbaar maandinkomen onder de 2.000 euro – geldt dit zelfs voor 62 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Knab onder veertienhonderd zzp’ers naar aanleiding van de aangekondigde AOV-verplichting in 2027.

Verder laat het onderzoek zien dat ongeveer de helft van alle ondervraagden zonder vangnet niet van plan is iets te gaan regelen. Meestal omdat ze zichzelf te oud vinden of al (deels) arbeidsongeschikt zijn. Anderen schatten in dat ze weinig risico lopen.

Het onderzoek toont tevens aan dat 22 procent van de ondervraagden een traditionele AOV heeft afgesloten. Hetzelfde percentage geeft aan (ook) terug te kunnen vallen op eigen vermogen of dat van hun partner. Dit zijn percentages die oplopen naarmate het inkomen stijgt. Alternatieven zoals schenkkringen (9 procent) en crowdsurance (4 procent) zijn vooral populair onder middeninkomens.

Ook maakt het onderzoek duidelijk dat twee op de drie ondervraagde zzp’ers tegen het huidige plan is een AOV in 2027 verplicht te stellen. De recente discussie rondom die verplichting zorgt wel voor meer bewustzijn. 46 procent van de zzp’ers zegt dat ze zich meer bewust zijn van de risico’s door alle recente aandacht rondom arbeidsongeschiktheid. Bijna een kwart geeft aan dat ze de verplichting niet afwachten en op korte termijn op zoek gaan naar een passende AOV.

De steun onder ondernemers voor de verplichting daalt wel. Een jaar geleden steunde 41 procent het plan nog, maar nu er meer details bekend zijn, is dat percentage gezakt naar 34 procent. Zzp’ers met een hoog inkomen zijn daarbij enthousiaster dan hun collega’s met een laag inkomen. Onder de hoogste inkomens staat 41 procent achter het plan. Onder de laagste inkomens is dat nog maar 26 procent.

Bron: Knab

GEEN REACTIES