Karel van de Graaf overleden

Oud-presentator Karel van de Graaf (72) is overleden. Dat heeft zijn familie recent bekendgemaakt.

Van de Graaf presenteerde verschillende journalistieke programma’s, waaronder EenVandaag. Hij was al een tijd ziek en leed aan de ziekte van Alzheimer.

Eigen talkshow “KAREL”
De voormalig presentator werd bij het grote publiek bekend door zijn eigen talkshow KAREL, die 15 jaar op de buis was.

INTEGER OPTIMA FORMA
In 1995 – een jaar na de introductie van de Catastrofe Risico Polis – nam Karel contact op met ondergetekende. Dat was naar aanleiding van een persbericht. Hij wilde alle denkbare informatie over deze bijzondere verzekeringsvorm.
Één van zijn medewerkers kwam op huisbezoek zodat een gedegen interview kon worden voorbereid. De journalist deed diverse pogingen om mij te verleiden mij uit te spreken over de gevolgen van de weigering van de leden van Het Verbond van Verzekeraars te participeren in de dekking van een verzekering die op landelijk niveau werd uitgerold namens Lloyd’s Underwriters.
Maar ik heb mij niet laten verleiden tot een reactie daarop, alhoewel dat voor mij persoonlijk een grote teleurstelling was en nog steeds is.
En Karel hield zich aan de gemaakte afspraken:

Dekking “premier risque”
Namens Karel vroeg de journalist mij het hemd van het lijf en wilde nadrukkelijk de kijkers informeren over mijn initiatief alle denkbare vormen van rampspoed verzekerbaar te maken op basis van een risicodekking “premier risque”. Bij een dekking “Premier Risque” is het recht op vergoeding van schade beperkt tot een overeengekomen bedrag.
Dus volledige dekking, maar gelimiteerd.

Geen onzeker voorval meer
Op het moment dat dit interview werd uitgezonden, veroorzaakten hoge waterstanden in de Maas, de IJssel en de Rijn grote overlast in het stroomgebied. Van een onzeker voorval kon dus geen sprake meer zijn.

Carentz-periode
De Carenzperiode is de periode na het afsluiten van een verzekering wanneer de werknemer nog geen recht heeft op dekking. De Carenzperiode heeft als doel verzekeringsmisbruik te voorkomen.
Aangezien in onze polisvoorwaarden door mij een Carentzperiode was opgenomen voor een tijdspanne van 14 dagen, had ik besloten de polis “uit de markt” te nemen. Zo wilde ik voorkomen dat men nog even snel de verzekering zou afsluiten in de verwachting dat aanstormende schade meteen gedekt zou zijn.
Zo voorkwam ik dat men bij afwijzing van de schade zou vinden dat ik knollen voor citroenen had verkocht.

Hoort zeg ’t voort
Wij hadden namelijk vernomen dat er tussenpersonen waren die duizenden kopietjes van het aanvraagformulier hadden gekopieerd, zodat zij hun klanten nog even snel een polis konden laten afsluiten.
Hier kon geen sprake zijn van “een onzeker voorval” en dus zou iedere schademelding moeten worden afgewezen terwijl er wel een polis kon zijn afgegeven.
Dat leek mij indertijd geen constructieve aanpak en derhalve was het van belang dat Karel dit openbaar zou maken in zijn programma.

Overigens was het in deze uitzending dat André Rieu zich voor het eerst met een klein orkest presenteerde aan Nederland. Wie had toen gedacht dat hij mondiaal klassieke muziek weer populair zou weten te maken!

Ik ben Karel veel dank verschuldigd, want zonder zijn input had niemand kunnen snappen waarom de polis tijdelijk niet kon worden afgesloten.

GEEN REACTIES