Winst ING keldert

Winst ING keldert

De winst van ING is fors gedaald van € 4,8 miljard in 2021 naar € 3,7 miljard in 2022. Oorzaak is onder meer de oorlog in Oekraïne. Wel profiteerde de bank aan het einde van het jaar van de stijgende rentes, waardoor weer werd verdiend aan kredieten.

ING-topman Steven van Rijswijk sprak van een buitengewoon jaar. “Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne had een verreikende impact op het leven van mensen, op samenlevingen en op economieën, met als gevolg energie- en prijsschokken en oplopende inflatie en rentetarieven. De snelle veranderingen van het afgelopen jaar onderstrepen het belang van duidelijke strategische prioriteiten en het kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.”

Russische leningen

Het lagere nettoresultaat was voornamelijk het gevolg van hogere risicokosten bij de Russische portefeuille. ING bouwt nu zaken in Rusland versneld af. Het risico bestaat dat er voor honderden miljoenen aan Russische leningen niet wordt terugbetaald. Daarnaast kampte de Turkse divisie met de hyperinflatie in Turkije. Ook waren er vorig jaar belangrijke releases geweest vanwege Covid-19.

In het vierde kwartaal van 2022 trok de winst weer aan tot een netto resultaat van € 1,1 miljard (in 2021 € 9,5 miljoen), dank zij oplopende rente-inkomsten.

Van Rijswijk benadrukte dat het jaar 2022 werd afgesloten met een “indrukwekkende groei van het aantal wereldwijde mobiele betalingstransacties”, tot 1,4 miljard, een stijging van ruim 60% op jaarbasis.

Hans Wijers

Na het presenteren van de kwartaalcijfers werd bekend dat Hans Wijers “om persoonlijke redenen” zijn taken als voorzitter van de Raad van Commissarissen van ING Groep overdraagt en in de tweede helft van 2023 ook terugtreedt als lid. Wijers werd in 2017 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en tot voorzitter 2018. In 2021 werd hij herbenoemd voor een tweede termijn.

Bron: ING Bank

GEEN REACTIES