(Findinet) Wim van Groenewoud: Schadeverzekeringen ook netto

Wim van Groenewoud van Fidicom, marketing en communicatie voor financiƫle dienstverleners, pleit in zijn blog voor nettopremies ook bij schadeverzekeringen.

Hij constateert allereerst dat de CAR-discussie in feite een direct gevolg is van de woekerpolisaffaire. Verder vindt hij het opmerkelijk dat de verzekeraar roept om verandering, maar achterblijft op het intermediair.

"Het verschil in beweeglijkheid tussen verzekeraars en intermediair is duidelijk zichtbaar geworden. Daar waar een (groot) deel van het intermediair al de overstap heeft gemaakt naar alternatieve beloningsvormen, blijven veel verzekeraars achter bij aanpassing van de systemen. Zij kunnen de vraag naar netto producten niet aan, waarschijnlijk (ook) een gevolg van inflexibele systemen en/of weinig prioriteit om de systemen hiervoor aan te passen. "

Schadeverzekeringen ook netto

Wim van Groenewoud op zijn blog: "Een verhitte discussie voltrekt zich nu over de vraag of ook voor niet-complexe produc­ten en hypotheken de tussenpersoon zelf de beloning moet regelen. Voor iemand die hier op enige afstand naar kijkt, lijken oplossingen niet heel erg ingewikkeld voor het grijpen. De klant moet aan het roer staan, zo is de gedachte. Hij moet vooraf weten wat zijn adviseur voor hem kan betekenen en welke kosten dit met zich meebrengt. Kosten moeten onderhandelbaar zijn. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is de financiering van deze beloning een tweede.

Eén belangenbehartiger

Voor het intermediair dat samenwerkt met verzekeraars die de financiering van de beloning niet langer willen verwerken in de premies, is er geen andere oplossing dan deze zelf te regelen. Voor rendabele oplossingen zal de klant nu waarschijnlijk definitief moeten kiezen voor één adviseur die al zijn financiële belangen behartigt. Alleen dan lijkt een financieringsmodel haalbaar waarbij adviseur en klant een goed gevoel overhouden."

GEEN REACTIES