Tijdelijke productiestop Quantum Leben

De Liechtensteinse toezichthouder FMA heeft per 16 augustus 2010 een tijdelijke productiestop opgelegd aan Quantum Leben AG. Dit betekent dat er tot nader bericht geen nieuwe verzekeringen meer mogen worden afgesloten bij Quantum Leben AG.De toezichthouder in Liechtenstein zegt de maatregel te hebben genomen ter bescherming van de belangen van de mensen die al een verzekering hebben bij Quantum Leben AG. De maatregel is nodig omdat er volgens de FMA onduidelijkheden zijn over het voldoen aan de kapitaalseisen door Quantum Leben AG.Quantum Leben AG is een levensverzekeraar uit Liechtenstein die op de Nederlandse markt producten aanbiedt die dekking bieden bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Quantum Leben AG valt niet onder het prudentieel toezicht van DNB, maar onder dat van de FMA, de Liechtensteinse toezichthouder.TAF B.V. vertegenwoordigt Quantum Leben AG in Nederland. TAF B.V. heeft een vergunning van de AFM en verkoopt de verzekeringen van Quantum Leben AG via bemiddelaars. Deze bemiddelaars en TAF B.V. staan onder gedragstoezicht van de AFM en mogen geen verzekeringen van Quantum Leben AG verkopen. De overeenkomsten tussen de huidige polishouders en Quantum Leben AG blijven ongewijzigd in stand.DNB en de AFM staan in doorlopend contact met de FMA in het belang van de Nederlandse polishouders. TAF over de productiestop

GEEN REACTIES