OvFD: Wetswijziging bepleiten is niet acceptabel

De OvFD heeft een kritische brief geschreven aan verzekeraars, waarin hun standpunt gevraagd wordt over het CAR position paper van het Verbond. "Hoe denkt u om te gaan met de werkzaamheden die serviceproviders en/of intermediair nu voor u verrichten? Bent u van mening dat een distributievergoeding mogelijk moet zijn? Bent u met ons van mening dat de huidige wet een kans moet krijgen, voordat op basis van een onvolledig en ondoordacht standpunt een volledige stelselwijziging wordt bepleit. Het Verbond roert met haar position paper een cruciaal onderwerp aan, dat alle zorgvuldigheid verdient. Uw reactie op onze vragen zien wij dan ook graag tegemoet."

Het Verbond geeft in de position paper zelf aan, aldus de OvFD, dat kruissubsidiëring nog onderwerp van beraad is, evenals de mogelijke consequentie dat een financieel advies minder toegankelijk wordt voor de minder draagkrachtige consument. "Hoe is het mogelijk", vraagt de organisatie zich af, "dat deze maatschappelijk zeer relevante pijler van het huidige beloningsbouwwerk nog onderwerp van beraad is, terwijl de ?oplossing? in de vorm van een fundamentele stelselwijziging al via een position paper wordt gepresenteerd."De administratieve lasten zijn dienovereenkomstig meegestegen en de markt is op dit moment het beste gebaat met rust om al deze maatregelen goed door te voeren. Het bepleiten van nieuwe wettelijke maatregelen in de vorm van een fundamentele stelselwijziging, alleen gebaseerd op angst voor meer reputatieschade, zonder de huidige regelgeving een kans te geven is naar de mening van de OvFD onverantwoord."

GEEN REACTIES