L&G: Handhaaf provisie naast nieuwe beloningsvormen

Legal & General ziet als grote winst van de huidige regelgeving dat de beloning transparant is en met de consument is overeengekomen. Deze beloning kan in de vorm van een nota of van provisie of middels een mix van beide worden verrekend. "Het is in het belang van de consument en de bedrijfstak", aldus algemeen directeur Arno Dolders, "dat de kosten van advisering en begeleiding als onderdeel van de premie door de consumenten gespreid over de looptijd van het afgesloten product kunnen worden betaald." Daarom pleit Legal & General voor handhaving van de mogelijkheid tot provisie.

"Enerzijds", constateert Dolders, "wordt door het Verbond gesteld dat er geen betalingsverkeer kan zijn tussen intermediair en verzekeraars uitgezonderd uitbesteding. Anderzijds wordt gesteld dat de met de klant overeengekomen beloning wel als provisie en onderdeel van de premie door de verzekeraar kan worden geïncasseerd. Dat is onzes inziens gelijk aan het zeggen dat provisie niet kan maar wel mogelijk is." Standpunt Legal & General

1.Het intermediair creëert waarde voor zowel de consument als voor de aanbieder;

2.Het is niet zinvol te proberen deze waarde te splitsen en op geld te waarderen;

3.Effectiever is deze totale waarde tot uitdrukking te brengen onder het begrip beloning;

4.Deze beloning is transparant en is met de consument overeengekomen;

5.Deze beloning kan in de vorm van een nota of van provisie of middels een mix van beide worden verrekend;

6.Het is in het belang van de consument en de bedrijfstak dat de kosten van advisering en begeleiding als onderdeel van de premie door de consument gespreid over de looptijd van het afgesloten product kunnen worden betaald.

Legal & General pleit daarom voor handhaving van de mogelijkheid van provisie.

GEEN REACTIES