Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet wordt aangepast

Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet wordt aangepast
© Myriams-Fotos, Pixabay

Mensen met schulden die te maken hebben met een langlopend beslag op hun inkomen, moeten volgens de huidige wet Vereenvoudiging beslagvrije voet hun woonkosten binnen zes maanden aanpassen aan hun lagere inkomen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) vindt deze eis niet realistisch, gezien de huidige schaarste op de woningmarkt. Daarom wil zij het mogelijk maken dat schuldeisers deze termijn kunnen verlengen tot maximaal 24 maanden.

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Mensen met schulden die te maken krijgen met beslag op hun inkomen, houden zo voldoende over om de noodzakelijke kosten van hun levensonderhoud te betalen, zoals huur, hypotheek en boodschappen.

Na de invoering van de wet Vereenvoudiging beslagvrije voet in 2021 bleek dat huishoudens met hoge woonlasten niet in staat zijn binnen een half jaar passende, vervangende woonruimte te vinden. Minister Schouten stelt nu voor om deze termijn te verlengen tot achttien maanden. De schuldeiser kan de termijn daarna nog éénmaal met zes maanden verlengen als binnen die periode het beslag kan worden afgerond.

De wijziging van de Regeling Beslagvrije Voet staat online voor de openbare internetconsultatie. Reageren kan tot en met 5 december.

Bron: Ministerie van SZW

 

GEEN REACTIES